Per 1 juli 2016 gaat de wet in die het elektronisch deponeren van de jaarrekening in het Handelsregister regelt.

De verplichting geldt in eerste instantie voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein. Zij moeten vanaf boekjaar 2016 de jaarrekening deponeren. Met Standard Business Reporting (SBR). Of via de online service Zelf Deponeren Jaarrekeningen (ZDJ).

youtube-zzp-boekhouder-expertvideos

Voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt de verplichtstelling vanaf boekjaar 2017. En voor grote rechtspersonen naar verwachting vanaf boekjaar 2019. De jaarrekening op papier aanleveren kan dan niet meer.

MIV 1 juli deponeren jaarrekening BV via SBR

Bron: Kamer van Koophandel.

Pin It on Pinterest