Nederlanders maken bezwaar tegen Box-3

U heeft vermogen in Box 3 behaalt nauwelijks rendement maar moet wel elk jaar vermogensrendementheffing betalen. Dat is vreemd. Daarom heeft Nederland en masse bezwaar gemaakt tegen de heffing voor Box-3, weet administratiekantoor-haarlem

Volgens de Bond voor Belastingbetalers is de box 3-heffing op spaarsaldi in strijd met artikel 1, eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Nederlanders maken bezwaar tegen Box-3

 

En het protest heeft in zoverre succes dat er meer dan 10.000 bezwaarschriften zijn binnengekomen tegen de aanslag IB 2013.

Een aantal van deze  bezwaarschriften is als proefprocedure aangewezen. Blijkt de fiscus door de Hoge Raad niet in het gelijk worden gesteld dan zijn door het bezwaar ook de aanslagen van de belastingplichtigen herzien die geen bezwaarschrift hebben ingediend.

Er geldt een voorwaarde uw  aanslag dient op 26 juni 2015nog niet onherroepelijk vast te staan.

Video Thumbnail

 

Pin It on Pinterest