NHG per 1 januari 2019 naar € 290.000.De maximale nationale hypotheekgarantie wordt per 1 januari 2019 verhoogd van € 265.000 naar € 290.000. Investeert u ook nog extra in energiebesparende maatregelen dan kunt u evt. nog 17.400 euro bijlenen. Het hogere bedrag is afgeleid van de gemiddelde verkoopprijs van huizen over de afgelopen drie maanden.

 

NHG per 1 januari 2019 naar € 290.000.

De nationale hypotheek garantie -NHG- houdt in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor de lening. Als behoud van de woning financieel niet haalbaar blijkt, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of echtscheiding, en er bij verkoop een restschuld overblijft vormt de NHG een vangnet.

In de praktijk betaalt u nu nog eenmalig 1% premie over de hypotheeksom (wordt mogelijk verlaagd in 2019 naar 0,9%) Deze wordt op termijn gecompenseerd door de vaak lagere hypotheekrente die je bij de hypotheekverstrekker moet betalen.

Video Thumbnail

Pin It on Pinterest