Zzp’ers kunnen zich nu ook via belangenorganisatie FNV Zelfstandigen verzekeren tegen het risico om arbeidsongeschikt te raken.

Uit onderzoek van FNV Zelfstandigen blijkt dat de bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te duur zijn, te laat en weinig uitkeren en te veel gronden voor uitsluiting kennen. Vanaf enkele tientjes per maand kan een zzp’er zich nu via de FNV verzekeren bij Zilveren Kruis/Achmea.

Goedkope verzekering

”We hebben onze leden gevraagd waar zij behoefte aan hebben, en dit is wat er uitrolt: een goedkope verzekering die weinig uitsluitingen kent, snel uitkeert en zich richt op re-integratie en zonodig omscholing,’, verklaart federatiebestuurder Wilna Wind.

De FNV-verzekering heeft een relatief korte uitkeringsduur van twee jaar, mede daarom kan de premie zo laag blijven. Uit ervaring blijkt dat 90 procent van de mensen die langdurig ziek zijn geworden, binnen een periode van twee jaar weer aan het werk is. De nieuwe verzekering richt zich in die twee jaar waarin iemand arbeidsongeschikt is geraakt op re-integratie en biedt concrete ondersteuning. Zo nodig wordt de zzp’er op kosten van de verzekering omgeschoold.

Indekken

FNV Zelfstandigen maakt zich er zorgen over dat nog niet de helft van de zelfstandigen is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Daarom heeft de FNV deze basisverzekering laten maken. Wind: ‘Startende zzp’ers en zelfstandigen met koudwatervrees kunnen zich zo toch indekken tegen de risico’s’. En het risico om arbeidsongeschikt te raken is groot. Eén op de tien zzp’ers krijgt er tijdens zijn werkend leven mee te maken.

Pin It on Pinterest