De nieuwe Arbowet en het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit gaan op 1 juli 2017 in.

Met de wijzigingen willen ze de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening verbeteren.

Video Thumbnail

 

Tevens komt preventie meer centraal te staan in het arbobeleid.

 

Nieuwe arbowet gaat 1 juli in

Door dee nieuwe Arbowet krijgt uw organisatie per 1 juli met een aantal nieuwe verplichtingen te maken. Dat zijn onder meer:

  • Minimumeisen voor het basiscontract tussen de arbodienstverlener en werkgever.
  • De werkgever moet werknemers in staat stellen preventief en op eigen initiatief gebruik te maken van het advies van de bedrijfsarts.
  • De ondernemingsraad (OR) krijgt instemmingsrecht op de persoon en de positie van de preventiemedewerker.

Vrije keuze bedrijfsarts second opinionIn het gewijzigde Arbobesluit staan de regels voor gebruikmaking van de second opinion en voor de klachtenregeling van de bedrijfsarts. Werknemers hebben vrije keuze voor de tweede bedrijfsarts die de second opinion uitvoert, voor zover deze is opgenomen in het contract met de arbodienst waarmee de werkgever samenwerkt.

 

Pin It on Pinterest