Vanaf 2010 bedraagt het tarief voor kinderen maximaal 20 procent. Voor een schenking of erfenis tot 118.000 euro bedraagt het tarief 10 procent, voor het meerdere bedraagt het tarief 20 procent, weet zzp boekhouder.

De vrijstelling voor erfbelasting wordt 19.000 euro en voor schenkbelasting bedraagt de vrijstelling jaarlijks 5.000 euro. De eenmalig verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor kinderen tussen 18 en 35 jaar is verhoogd van 22.760 euro naar 24.000 euro. Deze eenmalige vrijstelling kan nog verder verhoogd worden naar 50.000 euro indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning of wordt gebruikt voor een studie. Voor zieke en gehandicapte kinderen is er een vrijstelling voor de erfbelasting van 57.000 euro.

2009 Voor kinderen liep het tarief op van 5 procent tot 27 procent. De vrijstelling van successierecht voor kinderen bedroeg 10.323 euro mits de ontvangen erfenis niet meer dan 27.309 euro bedroeg. Voor schenkingen gold een jaarlijkse vrijstelling van 4.556 euro. Verder gold er een eenmalige verhoogde vrijstelling bij schenkingen voor kinderen tussen 18 en 35 jaar van 22.760 euro.

Pin It on Pinterest