De laatste maanden ontvangt de Nationale ombudsman veel klachten over het kabinetsvoornemen om de partnertoeslag van de AOW af te schaffen, weet zzp boekhouder Het kabinet heeft in de rijksbegroting voor 2010 het voornemen geuit om dit te doen met ingang van 1 januari 2011 voor AOW-gerechtigden met een partner jonger dan 55 jaar. De Nationale ombudsman mag hierover echter geen klachten in behandeling nemen. De politiek is namelijk verantwoordelijk voor de inhoud van wet- en regelgeving. Waar kunt u wel met uw klacht terecht?

Klachten over het kabinetsvoornemen de AOW-partnertoeslag in 2011 af te schaffen kunt u voorleggen aan: de Tweede Kamer der Staten-Generaal of de Tweede Kamerfractie van een politieke partij naar uw keuze. Het postadres van beiden is: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.tweedekamer.nl of bellen naar: (070) 318 22 11.

Pin It on Pinterest