De Wet DBA was jarenlang vele zzp’ ers en opdrachtgevers een doorn in het oog.  De theoretische politici zien nu ook in dat de Wet DBA averechts werkte. Daarom komt nu de  opdrachtgeversverklaring in de plaats voor de Wet DBA –Wet Deregulering Arbeidsrelaties-.

Deze opdrachtgeversverklaring moet de opdrachtgever en echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Na het debacle van de Wet DBA is het zaak dat deze wet in de praktijk wel gaat werken. Volgens kenners is de opdrachtgeversverklaring  afgeleid van de werkwijze die in  Groot-Brittannië wordt gebruikt

Het gevolg is dat de zzp’ ers met ingang van 2018 in drie groepen worden ingedeeld. Belangrijk item wordt de vergoeding die u als zzp’ er ontvangt. Zzp’ ers met een laag uurtarief zijn de dupe en verliezen al hun fiscale voordelen als ze  een laag uurtarief combineren met drie maanden of langere werkopdracht.

 

Opdrachtgeversverklaring zorgt voor win-win-situatie

 

De drie groepen zijn

Lage uurtarief tussen de 15 en 18 euro excl BTW betekent een arbeidsovereenkomst

Hanteert u een uurtarief tussen de 15 en 18 euro let dan op. Combineert u dit ook nog met een opdracht van drie maanden of meer dan geldt volgens de nieuwe regels de arbeidsovereenkomst. Er is ook sprake van een arbeidsovereenkomst als een laag uurtarief excl. BTW samengaat met het uitvoeren van reguliere bedrijfsactiviteiten.

De praktijk zal uitwijzen hoe deze regels worden nageleefd en hoe en wanneer er evt. sancties worden opgelegd. Het eerste jaar na invoering worden er geen boetes opgelegd bij een eerste controle. Daarna is en blijft de opdrachtgever verantwoordelijk. Die dient te beoordelen dat een zzp’ er in de praktijk ook inderdaad als een zelfstandige werkt ……

 

Midden tarief: opdrachtgeversverklaring

Hanteert u een uurtarief dat hoger ligt dan de genoemde 18 euro excl BTW dan valt u in het middentarief. Dan bent en blijft u zzp’ er met alle fiscale voordelen van dien. Voor u geldt dan de opdrachtgeversverklaring’.

Uw opdrachtgever kan zo’n verklaring krijgen als zij via de website een formulier invult. Zij is gevrijwaard van het inhouden van loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Blijkt achteraf dat zij het formulier van aanvraag niet correct heeft ingevuld dan worden er wél sancties opgelegd. Maar na de entree van de nieuwe wet is er een jaar een terughoudend handhavingsbeleid. Er zullen dan geen boetes worden opgelegd bij een eerste controle.

Video ThumbnailDe Wet DBA was jarenlang vele zzp’ ers en opdrachtgevers een doorn in het oog.  De theoretische politici zien nu ook in dat de Wet DBA averechts werkte. Daarom komt nu de  opdrachtgeversverklaring in de plaats voor de Wet DBA –Wet Deregulering Arbeidsrelaties-. Deze opdrachtgeversverklaring moet de

 

Hoge tarief: De ZP’er wordt eindelijk beloond via opt-out

Legio zelfstandige professionals – zp’ ers- die een tarief van 75 euro tot 200 euro excl BTW per uur hanteerden, zaten de afgelopen jaren thuis. Hun opdrachtgevers huurde ze of niet meer in, vanwege de angst voor de Wet DBA, of wilde ze tegen een veel lagere beloning op de payroll zetten, waardoor de zp’ er zijn fiscale voordelen verspeelde, of bood ze een vast dienstverband aan.

Met de entree van de opdrachtgeversverklaring is dit voltooid verleden tijd.  Berekent u als zp’ er een uurtarief van 75 euro excl. BTW of meer dan geldt er een  opt-out voor de loonheffing en de werknemersverzekeringen. U dient dan wel niet-regulier werk te verrichten en/of korter dan een jaar voor één opdrachtgever te werken. In de praktijk is dat altijd wel op te lossen.

Het is direct een win-win-situatie, want ook de overheid vaart wel bij de zp’ er die meer dan 75 euro excl. BTW per uur in rekening brengt. Een groot deel van die inkomsten vallen in de hoge belastingschijf.

Pin It on Pinterest