Opmaken jaarrekening

Het opmaken jaarrekening voor de ZZP’er vindt op deskundige wijze plaats. Het is ons vak om er voor te zorgen dat u tijdig over de volledige en juiste gegevens beschikt.

De jaarrekeningen zijn modern (Excel) van opzet en goed leesbaar. Als u daar prijs op stelt wordt het bedrijfsresultaat tevens met u besproken. Dit is NIET bij de jaarprijs inbegrepen. Het opmaken van de jaarrekening voor een eenmanszaak kost 480 euro exclusief BTW. U krijgt van ons wel elk jaar een pdf met de balans- en winst- en verliesrekening.

N.B. Voor de aanlevering bij banken inzake een door u aangevraagde lening/hypotheek in een door hen aangeboden SBR omgeving zit NIET in onze all-in-prijs. Wij rekenen daarvoor een minimum tarief van 200 euro excl. BTW

Opmaken jaarrekening

Opmaken Jaarrekening en tussentijdse overzichten

U bent voor uw jaarrekening pas verplicht een accountant in te huren als:

 • er meer dan 50 personeelsleden in loondienst zijn.
 • U werkt met een jaaromzet van 7.300.000,- euro.

U werkt dan met een bV. Check hier of een BV voor u interessant is

Toelichting bij de jaarrekening

In de toelichting staat info over de risico’s die uw bedrijf loopt. een onderneming loopt. Indien van toepassing gaat het om,

 • prijsrisico
 • kredietrisico,
 • liquiditeitsrisico

Ook staat er in -indien van toepassing.

 • veranderingen in de vaste activa (bezittingen) van het bedrijf;
 • vorderingen langer dan een jaar;
 • welk geld niet vrij beschikbaar zijn;
 • veranderingen in eigen vermogen in dat boekjaar;
 • Kortlopende schulden looptijd minder dan een jaar
 • langlopende schulden (bv.: lease-contract) meer dan een jaar);
 • zakelijke zekerheden (bijv.: hypotheek) voor schulden plus rente en ook aflossingsregeling.
 • garantiestelling voor schulden van derden;
 • specificatie van wettelijke reserve;
 • het gemiddelde aantal werknemers;
 • eventuele lening en tevens voorschot aan bestuurders en commissarissen (tenzij er maar een bestuurder
 • niet-nakomen van de publicatieplicht is strafbaar.

 

 

Opmaken jaarrekening Het opmaken jaarrekening voor de ZZP’er vindt op deskundige wijze plaats. Het is ons vak om er voor te zorgen dat u tijdig over de volledige en juiste gegevens beschikt. De jaarrekeningen zijn modern (Excel) van opzet en goed leesbaar. Als u daar prijs op stelt wordt het bedrijf

Tussentijdse overzichten

ZZP boekhouder kan ook tussentijdse overzichten maken voor:

 • de bank
 • hypotheekverstrekker
 • of ook voor de leasemaatschappij

Hieraan zijn wel extra kosten (uurtarief ad 60 euro exclusief BTW) verbonden.

 

De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst en verliesrekening en de toelichting daarop. Wat doen wij voordat we de jaarrekening kunnen afronden

 • Verwerken van de administratie
 • Beoordelen van de verwerkte administratie
 • Laatste vragen aan u stellen
 • Balans posten boeken
 • Fiscale aftrekposten bekijken en ook toepassen
 • Afschrijvingsstaat maken
 • Kolommen-balans maken
 • Rapportage jaarrekening maken
 • Kasstroomoverzicht maken
 • Kengetallen -current ratio,  en tevens ook quick ratio, solvabiliteit- weergeven
 • Daarna het bespreken van het concept met u

Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van uw onderneming per 31-12-2018.

Aan de linkerkant van de balans -debetzijde- staan de bezittingen van uw bedrijf. Rechts -credit staat het vermogen van het bedrijf. Dit vermogen bestaat uit eigen vermogen en vreemd vermogen -bv schuld bij bank, ntb crediteuren, schuld BTW, nog te betalen kosten op 31-12.

De winst-verlies rekening, is een totaal van wat u in 2018 heeft omgezet excl btw en welke kosten u heeft gemaakt, ook excl BTW.Onder aan de streep blijft uw nettowinst over.

 

Opmaken jaarrekening

 

Boekhouder Gezocht voor opmaken jaarrekening?

 • Contact ZZP Boekhouder voor meer informatie.

Video ThumbnailOpmaken jaarrekening Het opmaken jaarrekening voor de ZZP’er vindt op deskundige wijze plaats. Het is ons vak om er voor te zorgen dat u tijdig over de volledige en juiste gegevens beschikt. De jaarrekeningen zijn modern (Excel) van opzet en goed leesbaar. Als u daar prijs op stelt wordt het bedrijf

Pin It on Pinterest