Per 1 januari 2015 zijn telecom-, omroep- en elektronische diensten belast in het land waar de klant gevestigd is. Het gaat hierbij bv om de levering van gedigitaliseerde producten zoals software, apps of e-books, muziek, films of spellen. Maar ook het hosten of toegang bieden tot websites, weblogs en dergelijke.

BTW verschuldigd

Het is niet van belang of de klant een particulier of ondernemer is. En ook niet of deze binnen of buiten de Europese Unie woont.
De meest ingrijpende wijziging die zal plaatsvinden is dat ondernemers die elektronische diensten leveren aan particulieren/niet-ondernemers in andere lidstaten voortaan btw verschuldigd zijn in de lidstaat waar de particulier/niet-ondernemer woont.

MOSS

Om te voorkomen dat de dienstverrichter zich in alle landen moet registreren waar de consument woont, kan vanaf 1 januari 2015 gebruik worden gemaakt van een Mini One Stop Shop systeem (MOSS). Dit systeem houdt – kort gezegd – in dat EU-ondernemers voor deze diensten in hun eigen land een btw-aangifte indienen en de btw betalen.
Als u hiervan gebruik wilt maken dient u zich vanaf 1 oktober 2014 aan te melden via de Belastingdienst.

Per 2015 telecom diensten belast in land klant woont

Pin It on Pinterest