Met de verankering  van het persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet moet, als we staatssecretaris Martin van Rijn (VWS), moeten geloven, staan voor meer persoonsgerichte zorg. U kon al een pgb via de Zvw regelen, maar nu is dat ook wettelijk geregeld.

Video ThumbnailMet de verankering  van het persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet moet, als we staatssecretaris Martin van Rijn (VWS), moeten geloven, staan voor meer persoonsgerichte zorg. U kon al een pgb via de Zvw regelen, maar nu is dat ook wettelijk geregeld. https://www.youtube.com/watch?v=

 

Staatssecretaris Van Rijn: “Zeker bij iets wezenlijks als zorg voor je lijf moet een persoonsgerichte aanpak altijd het uitgangspunt zijn. Het pgb stelt mensen in staat om meer regie te voeren over hun zorg. Dat is van grote waarde. Ik ben verheugd dat we dat na de Wmo, Wlz en Jeugdwet nu ook in de Zorgverzekeringswet verankeren.”

PGB verankerd in Zvw

 

 

 

Pin It on Pinterest