Menig ZZP’er hield zijn hart vast op Prinsjesdag. Demissionair Minister de Jager en Staatssecretaris Weekers van Financiën stuurden het Fiscale pakket voor 2013 naar de Tweede Kamer.

Kapitaalverzekering
Afschaffing van de vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning, beleggingsrechten eigen woning en spaarrekeningen eigen woning.

Box 1
De in box 1 van de Wet IB 2001 vrijgestelde kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning komt te vervallen.

Er geldt overgangsrecht. Een kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht voor de eigen woning die op 31 december 2012 reeds bestaat mag wel worden voortgezet en mag worden omgezet in een andere zodanige vorm, voor zover het verzekerde bedrag e.d. niet verhoogd wordt. Onder voorwaarden kan hiervan worden afgeweken.

Pin It on Pinterest