Per 1 januari van volgend jaar gaat het ‘lage-inkomensvoordeel’ (LIV) in

Het LIV staat voor een fiscale stimulering van de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Als u werknemers heeft met een relatief laag loon, leest u dan vooral verder. De kans is aanwwezig dat  u een loon-kostenvoordeel kunt behalen.

 

Profiteer als werkgever van LIV in 2017

 

LIV

 

Als werkgever heeft u miv  januari 2017 recht op een LIV wanneer u werknemers in dienst heeft die –op basis van 38 uur werken per week-  tussen de 100% en 120% van het wettelijke minimumloon verdienen.

De hoogte van het voordel van LIV is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer waarvoor de LIV toegekend wordt. Wettelijk is er een maximum gesteld aan de tegemoetkoming.

 

Het LIV heeft twee categorieën werknemers:

 

Categorie 1: de werknemersmet een gemiddeld uurloon van meer dan € 9,89, maar niet meer dan € 10,88. Uw mogelijke tegemoet koming kan tot € 2.000 per jaar per werknemer oplopen.

Categorie 2: de werknemer met een gemiddeld uurloon van meer dan € 10,88 maar minder dan € 11,87. Uw mogeijke voordeel tot € 1.000 per jaar per werknemer.

Ket op. Voor deze categorieën is de voorwaarde dat voor deze werknemer in 2017 minimaal 1.248 gewerkte en verloonde uren zijn opgenomen in de loonaangifte.

U kunt hiervan gebruik maken voor werknemers tot de AOW-leeftijd.

 

De hoogte van het LIV wordt op deze wijze berekend:

 

Per verloond uur              Maximum tegemoetkoming       Voorwaarde

Categorie 1         € 1,01    €  2.000 per jaar                1248 uren

Categorie 2         € 0,51    €  1.000 per jaar                1248 uren

Let op: In de wettekst is bepaald dat het moet gaan om het gemiddelde uurloon van de werknemer in het kalenderjaar.

Video ThumbnailPer 1 januari van volgend jaar gaat het ‘lage-inkomensvoordeel’ (LIV) in Het LIV staat voor een fiscale stimulering van de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Als u werknemers heeft met een relatief laag loon, leest u dan vooral verder. De kans is aanwwezig dat  u een loon-kost

 

 

 

Pin It on Pinterest