Student en vakantiewerk. Eerste € 6.758 is nettoloon. Net klaar met school en even vakantiewerk doen, dat kan zeer voordelig zijn, maar je dient ook te letten op de gevolgen voor de studiefinanciering.

Ben je student en heb je een vakantiebaan dan is er de scholieren- en studentenregeling die toegepast kan worden.

Gevolg is waar in het verleden wel loonheffing werd ingehouden en de student dit via een T-biljet kon terugvragen wordt het brutoloon door de scholieren- en studentenregeling nu als nettoloon uitgekeerd.

De af te dragen loonheffing is namelijk nihil.

 

'Student en vakantiewerk. Eerste € 6.758 is nettoloon.

‘Student en vakantiewerk. Eerste € 6.758 is nettoloon.

‘Student en vakantiewerk. Eerste € 6.758 is nettoloon

Ook positief is de hogere algemene heffingskorting, die in 2019 ruim € 200 hoger uitvalt, zodat alleen al door deze korting tot een inkomen van € 6.758 geen loonheffing verschuldigd is.

Verzoek Belastingdienst

Let op, als student dien je wel zelf een verzoek in te dienen bij de werkgever en zeggen dat deze regeling van toepassing is. Dit verzoek kan je downloaden op www.belasting.nl.

 • De regeling geldt voor
  De Scholier/student  die aan  het begin van het kalenderkwartaal recht heeft op kinderbijslag
 • De student en scholier die bij het begin van een kalenderkwartaal recht heeft op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 • Studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 • Buitenlandse studenten en scholieren van buiten de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC)

Verdien je veel meer dan € 6.758, let dan op de gevolgen voor de studiefinanciering. Dat kan zeer lucratief zijn als student. Je mag dan met vakantiewerk een bepaald bedrag bijverdienen. Het is belangrijk of je onder studiefinanciering oude stelsel of onder het nieuwe stelsel valt.

Video ThumbnailStudent en vakantiewerk. Eerste € 6.758 is nettoloon. Net klaar met school en even vakantiewerk doen, dat kan zeer voordelig zijn, maar je dient ook te letten op de gevolgen voor de studiefinanciering. Ben je student en heb je een vakantiebaan dan is er de scholieren- en studentenregeling die toegep

 

Oude stelsel studiefinanciering

Ben je student in het MBO, HBO en WO en val je onder het oude stelsel. Dan mocht je in 2018e max. € 14.456 per jaar bijverdienen en dan word je verder niet gekort . Word je wel gekort dan is dat nooit meer dan de som van de basisbeurs, aanvullende beurs en OV-kaart samen.

Daarnaast moet je ook je Studenten OV-chipkaart stopzetten. Je inkomsten worden gecontroleerd bij de belastingdienst. Als je boven de grens zit, dan moet je het te veel ontvangen geld terugbetalen. Mét rente.

Dit wordt gezien als inkomen:

 • loon, vakantiegeld, de 13de maand, winstuitkering
 • freelance-inkomsten, werk uit overige inkomsten
 • een uitkering volgens de ziektewet, de WW, WIA of Wajong
 • halfwezenpensioen
 • reiskosten en stagevergoedingen mits deze belastbaar zijn
  belastbaar inkomen uit box 2 en 3
 • als je zzp’er bent de winst uit eigen onderneming
 • geld uit particuliere (studie)fondsen, een bestuursbeurs

 

 • Wat niet meetelt als inkomen:
 • de ouderlijke bijdrage
 • studiefinanciering
 • een erfenis
 • huurtoeslag en zorgtoeslag
 • kinderalimentatie

zzp boekhouding

 

Pin It on Pinterest