Wanneer heeft u recht op ouderenkorting?

Een werknemer heeft recht op de ouderenkorting als: hij 65 jaar of ouder is; en het tijdvakloon op jaarbasis niet meer is dan € 34.282 De ouderenkorting is € 661. U past de ouderenkorting toe vanaf de eerste loonbetaling in de maand waarin uw werknemer 65 jaar wordt....

Pin It on Pinterest