Aftrekbare kosten

Wanneer een zzp’er uitgaven maakt voor de uitoefening van zijn onderneming, zijn deze in het algemeen allemaal aftrekbaar van de fiscale winst. Dit ongeacht of de zzp’er nu wel of niet aan het urencriterium voldoet. Het gaat dan om de kosten die binnen...

Pin It on Pinterest