UWV wijzigt premies in 2017

UWV wijzigt premies in 2017 Het UWV heeft de gemiddelde premie WGA voor 2017 is ten opzichte van de huidige premie met 0,03 procentpunt bijgesteld. De ZW-premie voor 2017 is met slechts 0,01 procentpunt bijgesteld Wijziging WGA en ZW De gedifferentieerde premies WGA...

Wijziging eigenrisicodrager WGA in 2017

Wijziging eigenrisicodrager WGA in 2017 Bent u werkgever en eigenrisicodrager voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dan heeft u een voordeel. U betaalt geen premie aan de Belastingdienst, maar u houdt WGA-gevallen in eigen beheer. U betaalt voor...

Pin It on Pinterest