Als u uw voormalige eigen woning in afwachting van betere tijden tijdelijk hebt verhuurd, en de woning komt weer leeg te staan, dan herleeft voor u de hypotheekrenteaftrek, weet zzp boekhouder

Deze regeling heeft een tijdelijk karakter voor de duur van twee jaar en vervalt per 1 januari 2013. Maak gebruik van deze regeling en pas uw voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen hier eventueel op aan.

 

Tip: Benut na verhuur eigen woning weer de hypotheekrenteaftrek

 

Pin It on Pinterest