In de eerste helft van juli 2010 heeft de Belastingdienst brieven verstuurd over de teruggaaf van de in 2009 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw), weet ZZP boekhouder

. Denkt u dat u in 2009 te veel bijdrage Zvw hebt betaald? Maar hebt u van ons geen brief ontvangen over een teruggaaf? Controleer dan of u in aanmerking komt voor een teruggaaf met het hulpmiddel Teruggaaf bijdrage Zvw. Als u inderdaad in aanmerking komt, leidt het hulpmiddel u door naar het formulier Verzoek teruggaaf bijdrage Zvw. Daarmee kunt u zelf een teruggaaf over 2009 aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking voor een teruggaaf?

U komt in aanmerking voor een teruggaaf als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

U had in 2009 tegelijkertijd inkomsten bij meer dan 1 werkgever of uitkeringsinstantie.
Uw inkomsten bij uw werkgevers of uitkeringsinstanties waren bij elkaar hoger dan € 32.369. Het gaat hierbij alleen om uw eigen inkomsten. U mag de inkomsten van uw (fiscale) partner niet optellen bij die van uzelf.

Let op!

U kunt nog geen teruggaaf aanvragen van in 2010 te veel betaalde bijdrage Zvw. Als u volgens onze gegevens in aanmerking komt voor een teruggaaf van de bijdrage Zvw over 2010, ontvangt u daarover in 2011 automatisch een brief van ons.

Meer informatie over de teruggaaf van de bijdrage Zvw

Pin It on Pinterest