Ondernemers en rechtspersonen krijgen vanaf 1 januari 2010 eenmaal per jaar een gratis elektronisch gewaarmerkt uittreksel. De Kamer van Koophandel wil met het gratis elektronisch uittreksel bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten.

Het elektronisch gewaarmerkt uittreksel
Het eerste elektronisch gewaarmerkt uittreksel dat u jaarlijks opvraagt is gratis. Dit uittreksel is juridisch gelijk aan het papieren uittreksel, maar een geprinte versie van het elektronisch gewaarmerkt uittreksel is niet rechtsgeldig. Het elektronisch gewaarmerkt uittreksel bevat, net zoals het papieren uittreksel, informatie over bestuurders, tekenbevoegden en andere bedrijfsgegevens. Een elektronisch gewaarmerkt uittreksel kost € 7,50; een papieren versie € 11,00.

Zekerheid bij het ondernemen
U kunt het elektronisch gewaarmerkt uittreksel gebruiken bij het zakendoen. Bijvoorbeeld bij het openen van een zakelijke bankrekening of bij het afsluiten van een mobiel telefoonabonnement. Controleer wel vooraf of deze organisatie het elektronisch gewaarmerkt uittreksel accepteert, weet zzp boekhouder

Meer informatie over het gratis elektronisch gewaarmerkt uittreksel.

Pin It on Pinterest