Jaarlijks houdt de zzp’er een race tegen de klok om zijn aangifte Inkomstenbelasting voor 1 april in te dienen. Dat lukt niet altijd, uw boekhouder kan uitstel aanvragen tot 1 juni of 1 september of zelfs 1 april 2011. Heeft u geen boekhouder of accountant dan kunt u zelf ook uitstel aanvragen, weet zzp boekhouder

Hoe? Uitstel tot 1 juni krijgt u na het versturen van een brief of mail of kunt u per telefoon aanvragen. Voor uitstel tot 1 september dient uw een extra motiverende reden opgeven.

1. Elektronisch uitstel aanvragen:

Via  ‘Inloggen ondernemers’) op de site van de Belastingdienst. Ga vervolgens naar ‘Overige formulieren’ en vraag uitstel aan.

2. Schriftelijk uitstel:

Als u een papieren aangifte inkomstenbelasting hebt ontvangen kunt u tot 1 juni of september 2011 schriftelijk uitstel aanvragen. Vermeld in uw verzoek in ieder geval de volgende gegevens:

■naam van de belastingplichtige

■burgerservicenummer

■telefoonnummer

■datum tot wanneer u uitstel wilt

■datum

■handtekening

Stuur de brief in een gefrankeerde envelop naar:

Belastingdienst

Postbus 2523

6401 DA Heerlen

3. Telefonisch uitstel aanvragen:

U belt voor 1 april 2011 naar de belastingtelefoon (0800-0543), en vraagt uitstel aan tot 1 september 2010.

Pin It on Pinterest