Tips voor de ZZP’er

Daar waar u voorheen een salaris ontving moet de ZZP’er nu facturen versturen en een administratie bijhouden.

Alles op een rij

Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)
Ondernemingsplan voor de ZZP’er
Kleine ondernemersregeling
Administratiekantoor eenmanszaak 
Subsidie voor de ZZP’er
Verzekeringen voor de ZZP’er
Middeling inkomen
Accountantsverklaring
Starten vanuit de WW
Hypotheek voor de ZZP’er
Toeslagen ZZP’er
VAR-verklaring

Tips voor de ZZP'er

Enkele criteria waaraan de ZZP’er moet voldoen om als zelfstandige aangemerkt te worden door de Belastingdienst:

 • U moest voor minimaal 3 verschillende cliënten per jaar een opdracht uitvoeren. Volg wel alle info over de Wet DBA.  (ZZP-boekhouder komt hier zsm op terug)
 • U mag geen gezagsverhouding met uw cliënten of bemiddelaar aangaan
 • U dient minimaal 1225 uur per jaar te besteden aan uw ZZP onderneming
 • U dient minimaal 50% van uw werkbare uren te besteden aan uw onderneming
 • Zonder deze criteria mag u wel zelfstandig zijn maar heeft u geen ondernemersaftrek en ook geen MKB-winstvrijstelling.

PrijzenContactReferenties

 

Wat moet u als ZZP’er extra doen t.o.v. werk in loondienst?

 

Video ThumbnailTips voor de ZZP'er Daar waar u voorheen een salaris ontving moet de ZZP’er nu facturen versturen en een administratie bijhouden. Alles op een rij Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Ondernemingsplan voor de ZZP'er Kleine ondernemersregeling Administratiekantoor eenmanszaak  Subsidie
 • Bijhouden administratie
 • U dient zelfstandig facturen te sturen naar uw opdrachtgevers.

ZZP voordelen t.o.v. loondienstverband

Indien u voldoet aan bovenvermelde criteria van de Belastingdienst heeft u:

 • recht op zelfstandigenaftrek
 • een startersaftrek gedurende de eerste drie jaar
 • een winstvrijstelling van 11 % op uw jaarlijkse winst

Verder kunt u alle beroepsmatige kosten van uw inkomen aftrekken. Te denken valt aan:

 • beroepskleding
 • vakliteratuur
 • reiskosten
 • bemiddelingskosten
 • telefoon etc.

Verzekeringen voor ZZP’ers:

Indien u voorheen in loondienst was dan werd u doorbetaald bij ziekte en vakantie. Bovendien was uw werkgever verantwoordelijk voor de door u uitgevoerde werkzaamheden. Als zelfstandige ZZP er bent u zelf verantwoordelijk voor o.a. verzekeringen.

 

Tips voor de ZZP'er

 

Meer informatie

Pin It on Pinterest