Benodigheden IB

Wat heeft de zzp boekhouder nodig om  uw aangifte Inkomstenbelasting te verzorgen

 • Voorlopige aanslagen die u het afgelopen jaar heeft ontvangen(eindigend op 0,1,2,4,5).
 •  Definitieve aanslagen die u het afgelopen jaar heeft ontvangen (eindigend op een 6).
 •  Alle correctiebrieven van de belastingdienst die u heeft ontvangen.
 •  De beschikking Voorlopige Teruggaaf (VT).
 •  De beschikking Zorgtoeslag.
 • Beschikkingen Toeslagenwet.
 • Data ivm  nieuwe woning, samenwonen, huwelijk of overlijden.
 • Saldi van bankrekeningen en spaarloon per 1 januari en 31 december.
 • Jaaropgave salaris, uitkering, pensioen.

 Tip: heeft u zelf al  aangifte  gedaan?

Neem uw DigiD code mee.

 Bijverdiensten?

 • Een overzicht van inkomsten en uitgaven m.b.t. bijverdiensten.

Auto van de zaak?

 • Merk, type, bouwjaar, cataloguswaarde, kilometerregistratie en eigen bijdrage.

Woon-werkverkeer met openbaar vervoer?

OV-verklaring of reisverklaring van de werkgever.

Belegging?

 •  Een overzicht van betaalde dividendbelasting.
 • Waarde per 1 januari en per 31 december.

 

Lijfrente?

 • De polis en overzicht van betaalde premies (afdrachtbewijzen).
 •  Eventuele verklaringen m.b.t. pensioentekorten.
 •  En: Factor A die uw pensioenverzekeraar u heeft verstrekt.

 

Eigen woning of woonboot?

 •  Actuele WOZ waarde.
 • De WOZ waarde 2009 treft u op de aanslag OZB die u in 2009 heeft betaald.
 •  Betaalde hypotheekrente (jaaroverzicht).
 •  Restschuld per 31 december (jaaroverzicht).
 •  Bij aankoop in het afgelopen jaar: alle kosten zoals afrekening notaris, taxatie.

 

Alimentatie of onderhoudsbijdrage?

 •  De ontvangen of betaalde bedragen van/aan ex-partner en/of kinderen.

 

Giften?

 •  Alle aantoonbare betaalde bedragen aan kerken, instellingen en politiek.

 

Studie?

 •  De kosten van studie of opleiding voor eigen beroep of andere studie.

 

Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar?

 •  Kosten van levensonderhoud indien geen studiefinanciering of kinderbijslag wordt genoten.

 

Gehandicapte kinderen?

 •  Aantal dagen dat de kinderen thuis waren.
 •  Gereden kilometers voor halen en brengen.

 

Uitgaven voor ziekte, bevalling, dieet en invaliditeit?

 • Opgaaf van alle niet vergoede ziektekosten zoals brillen, lenzen, bezoek fysiotherapeut etc.
 •  Opgaaf van gereisde kilometers naar ziekenhuizen..
 •  De door u betaalde premie aan de zorgverzekeraar.
 •  Alle betaalde aanvullende premies, kosten en eigen bijdragen.
 •  De beschikking AWBZ indien u in een zorginstelling verblijft.

Pin It on Pinterest