Volgde u in 2009 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of had u kosten voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competentie)? Dan mag hiervoor de kosten, zoals lesgeld en de kosten voor studieboeken, aftrekken, weet zzp boekhouder

Digitaal aangifte doen

Hebt u studiefinanciering gekregen? Of niet gekregen, maar u hebt er wel recht op? Dan moet u de studiekosten op een andere manier berekenen dan wanneer u geen studiefinanciering kreeg. Hierbij moet u verschillende berekeningen maken. Dat kunt u op papier doen, maar u kunt ook het digitale aangifteprogramma gebruiken. Het aangifteprogramma helpt u dan met deze berekeningen.

Meer informatie

Meer informatie leest u in de aanvullende toelichting ‘Studiekosten of andere scholingsuitgaven’. U kunt deze toelichting downloaden.

Pin It on Pinterest