De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voornemens het kraamverlof voor de partner met drie dagen te verlengen. Hij heeft dat in een schrijven aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Het UWV geeft aan dat het pas – indien goedgekeurd- uiterlijk 1 januari 2019 kan worden ingevoerd.

Het voorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt bij de Raad van State.

Het UWV gaat uit van 1 januari 2019 als datum waarop de regeling kan worden uitgevoerd.

Video ThumbnailDe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voornemens het kraamverlof voor de partner met drie dagen te verlengen. Hij heeft dat in een schrijven aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Het UWV geeft aan dat het pas – indien goedgekeurd- uiterlijk 1 januari 2019 kan worden ingevoerd. Het voorste

 

Naar verwachting zullen per jaar zo’n 150.000 aanvragen worden gedaan voor een uitkering inzake kraamverlof.

De reden dat het UWV zoveel tijd nodig heeft om eea in te passen schijnt op op het vlak van de automatisering te liggen.

Voor de verwerking van een aanvraag is de geboortedatum van het kind nodig. Dat vereist een koppeling met de basisregistratie personen. Ook zijn gegevens nodig over de relatie tussen de aanvrager en het kind.

Het UWV beschikt nu niet over deze gegevens.

 

Uitbreiding kraamverlof partner

 

 

Pin It on Pinterest