Heeft u IB uitstel van betaling aangevraagd voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2014, krijgt u later toch een aanslag IB mét invorderingsrente dan dient u even contact op te nemen met uw zzp-boekhouder en/of 0800-0543. U hoeft deze rente dan ws NIET te betalen.

Ontving u een aanslag na 30 april dan kreeg u vier maanden extra de tijd om deze te betalen, bovenop de standaard termijn van zes weken.

IB-uitstel en toch rente op aanslag, NIET betalen

Wat heeft de zzp boekhouder nodig om  uw aangifte Inkomstenbelasting te verzorgen
  • Voorlopige aanslagen die u het afgelopen jaar heeft ontvangen(eindigend op 0,1,2,4,5).
  • Definitieve aanslagen die u het afgelopen jaar heeft ontvangen (eindigend op een 6).
  • Alle correctiebrieven van de belastingdienst die u heeft ontvangen.
  • De beschikking Voorlopige Teruggaaf (VT).
  • De beschikking Zorgtoeslag.
  • Beschikkingen Toeslagenwet.
  • Data ivm  nieuwe woning, samenwonen, huwelijk of overlijden.
  • Saldi van bankrekeningen en spaarloon per 1 januari en 31 december.
  • Jaaropgave salaris, uitkering, pensioen.

 

Contact ZZP-boekhouder

Wilt u een eerlijke prijs betalen voor uw boekhouding en vindt u de tarieven van de accountants te hoog, vraag dan een gratis kennismakingsgesprek aan .

 

Pin It on Pinterest