De uniformering van de loonaangiftes door werkgevers zal niet per 1 januari 2011 ingaan, weet zzp boekhouder Dit scheef minister De Jager (Financiën) in een brief aan de Eerste Kamer.

Daardoor veranderen de eisen aan werkgevers over de manier waarop zij loonaangiften doen voorlopig niet.

De Jager komt daarmee tegemoet aan de bezwaren die de afgelopen tijd zijn geuit door softwareleveranciers, werkgeversorganisaties en het Advies college toetsing administratieve lasten, Actal. Volgens De Jager is het een kwestie van een lange adem hebben voordat de eenduidige loonaangifte daadwerkelijk kan worden ingevoerd.

Pin It on Pinterest