Het UWV heeft de gemiddelde premie WGA voor 2017 is ten opzichte van de huidige premie met 0,03 procentpunt bijgesteld. De ZW-premie voor 2017 is met slechts 0,01 procentpunt bijgesteld

Wijziging WGA en ZW

De gedifferentieerde premies WGA en ZW wijzigen in beperkte mate.

In 2017 daalt het gemiddelde premiepercentage van de ZW-premie licht met 0,01 procentpunt (van 0,36 procent in 2016 naar 0,35 procent in 2017).

De gedifferentieerde premie WGA heeft volgens UWV zijn structurele niveau nog niet bereikt. Vanwege de gemiddeld langere duur van de WGA-uitkeringen. Om die reden stijgt

het gemiddelde percentage van de gedifferentieerde premie WGA stijgt met 0,03-procentpunt (van 0,71 procent in 2016 naar 0,74 procent in 2017).

 

UWV wijzigt premies in 2017

Wijziging WGA

M.I.V. 1 januari 2017 gaan er 3 wijzigingen in het hybride stelsel van de WGA.

Ten eerste is er een samenvoeging van de WGA-vast en WGA-flex.

Bent u werkgevers dan dient u de afweging maken of u zich voor het totale pakket WGA-vast en –flex verzekert bij het UWV of dat u eigenrisicodrager wordt.

 

Voor werkgevers die nu al eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast en dit voortzetten voor de gehele WGA, geldt dat zij lopende WGA-flexuitkeringen met een eerste ziektedag vóór 1 januari 2017 als staartlasten bij UWV mogen achterlaten.

WGA-flex

Aanpassing twee houdt in dat nieuwe eigenrisicodragers met ingang van 1 januari 2017 zowel lopende WGA-flex als WGA-vast uitkeringen mogen achterlaten bij het aangaan van het eigenrisicodragerschap.

 

Video ThumbnailHet UWV heeft de gemiddelde premie WGA voor 2017 is ten opzichte van de huidige premie met 0,03 procentpunt bijgesteld. De ZW-premie voor 2017 is met slechts 0,01 procentpunt bijgesteld Wijziging WGA en ZW De gedifferentieerde premies WGA en ZW wijzigen in beperkte mate. In 2017 daalt het gemiddelde

 

 

 

Premieberekening WGA

Aanpassing drie gaat om een nieuwe terugkeerpremie voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap terugkeren bij UWV.

Voor deze werkgevers wordt bij de publieke premieberekening WGA ook rekening gehouden met WGA-uitkeringen uit het verleden.

De kosten van de staartlasten die werkgevers achterlaten als ze kiezen voor eigenrisicodragerschap, worden betaald uit het opgebouwde rentehobbelvermogen.

Dit vermogen is in de periode 2007-2012 opgebouwd middels een opslag op de Whk-premie en rentebaten over het ontstane vermogen.

Per 1 januari 2017 krijgt dit deel van de Whk een lastenkant en gaat het rentehobbelvermogen verder onder de naam staartlastvermogen als gevolg van de veranderingen in de wet.

 

 

Pin It on Pinterest