VAR Verklaring

 

Wie kan een VAR aanvragen?

Tot 1 mei 2016 kon iedereen die in Nederland woonde een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen. U kon alleen een verklaring aanvragen voor werkzaamheden die u zelf uitvoert voor een of meer opdrachtgevers. De info die u hieronder leest geldt dus niet meer na 1 mei 2016.

Met ingang van 1 mei is de Wet DBA in werking getreden, hieronder heeft u links naar het nieuws over de wet DBA

Feiten en omstandigheden van belang
BNR start topic

Hieronder leest u alles over de oude VAR-verklaring van voor 1 mei 2016. Let op:

 • een BV
 • een NV
 • vennootschap onder firma (VOF)
 • en maatschap

kunnen geen VAR aanvragen. De directeur-grootaandeelhouder van een BV en NV kan dat wel.

» Terug naar boven

 

Video ThumbnailVAR Verklaring Wie kan een VAR aanvragen? Hoeveel soorten VARs zijn er? Welke soort VAR is gunstig voor de ZZP'er? Wat is de VAR-wuo? Wat is het voordeel van die aftrekposten? Welke VAR is het gunstigst voor de zzp’er die meer dan 1225 uur per jaar werkt? Hoe krijgt u de VAR (Verklaring arbeidsrelat

 

Hoeveel soorten VARs zijn er?

Er zijn vier soorten VAR’s.

 1. VAR-wuo: winst uit onderneming voor de ZZP’er
 2. VAR-row: resultaat uit overige werkzaamheden
 3. VAR-dga: inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (voor directeur BV)
 4. VAR-loon: uit dienstbetrekking

» Terug naar boven

 

Welke soort VAR is gunstig voor de ZZP’er?

De VAR winst uit onderneming (VAR-wuo)

Als in de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) staat dat de Belastingdienst uw resultaat aanmerkt als winst uit onderneming, dan hebben u en uw opdrachtgever allebei voordeel: U komt, als u meer dan 1225 uur per jaar aan uw onderneming werkt en meer dan drie verschillende opdrachtgevers heeft, in aanmerking voor drie extra aftrekposten op de te betalen Inkomstenbelasting:

 • De zelfstandigenaftrek
 • De startersaftrek (drie jaar)
 • De MKB-winstvrijstelling

» Terug naar boven

 

Wat is de VAR-wuo?

Wanneer op uw VAR-verklaringstaat dat u winst uit onderneming geniet, dan hoeft uw opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. U bent in die situatie ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, maar komt, als u meer dan 1225 uur per jaar als ZZP-ondernemer werkt, wel in aanmerking voor de volgende extra aftrekposten:

 • zelfstandigenaftrek
 • startersaftrek
 • meewerkaftrek
 • MKB-winstvrijstelling

» Terug naar boven

 

 

VAR-verklaring

 

Wat is het voordeel van die aftrekposten?

In de eerste drie jaar geldt ongeveer de eerste 11.000 euro van uw nettowinst als belastingvrij.

» Terug naar boven

 

Prijzen Contact Referenties

 

Welke VAR is het gunstigst voor de zzp’er die meer dan 1225 uur per jaar werkt?

Winst uit onderneming (VAR-wuo)

» Terug naar boven

 

Hoe krijgt u de VAR (Verklaring arbeidsrelatie)?

 • U kunt de VAR elektronisch aanvragen met het formulier ‘Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie’ op de site van ZZP boekhouder.
 • Als u wilt, kunt u de VAR op papier aanvragen. U kunt het aanvraagformulier downloaden of bestellen bij de BelastingTelefoon 0800-0543.

» Terug naar boven

 

Binnen hoeveel dagen verkrijgt u de VAR?

U ontvangt de VAR meestal binnen vijf werkdagen, maar uiterlijk binnen acht weken.

» Terug naar boven

 

Wat is het voordeel voor uw opdrachtgever?

Uw opdrachtgever hoeft als u de VAR-wuo overlegt geen loonheffing in te houden en af te dragen.Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De omschrijving van de werkzaamheden in de VAR komt inhoudelijk overeen met de werkzaamheden die u voor uw opdrachtgever verricht.
 • U verricht de werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van de VAR.
 • Uw opdrachtgever heeft uw identiteit vastgesteld.
 • Uw opdrachtgever bewaart een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie.

U bent niet verplicht de VAR-wuo te gebruiken. Maakt u er bij een opdracht wel gebruik van, dan bent u voor deze opdracht niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW) en kunt u naar aanleiding van deze opdracht geen beroep doen op een uitkering op basis van een van deze verzekeringen.

» Terug naar boven

 

Wanneer krijgt u een VAR-wuo?

Om te bepalen of u een ondernemer bent, let de Belastingdienst op een paar aspecten:
Bent u verplicht aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen?

 • Wordt u doorbetaald tijdens vakantie of ziekte?
 • Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?
 • Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
 • Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden?
 • Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
 • Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?
 • Loopt u ondernemersrisico?
 • Bent u aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?

» Terug naar boven

 

Prijzen Contact Referenties

 

Wat zijn de administratieve gevolgen van de VAR-wuo voor de ZZP’er?

Als u de VAR-wuo gebruikt, moet u via uw aangifte inkomstenbelasting belasting betalen en moet u facturen versturen voor uw werkzaamheden. Daarnaast bent u verplicht een administratie bij te houden en te bewaren, met daarin onder andere de facturen die u ontvangt, en kopieën van de facturen die u verstuurt. Meer info bij de ZZP boekhouder.

» Terug naar boven

 

Wat is een verschil tussen de VAR-wuo en het werken in loondienst?

Als ZZP’er in het bezit van de VAR-wuo bent u voor deze opdracht niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW) en kunt u naar aanleiding van deze opdracht geen beroep doen op een uitkering op basis van een van deze verzekeringen.

» Terug naar boven

 

Heeft u verschillende werkzaamheden? Vraag twee verschillende VAR’s aan!

U kunt een VAR-verklaring aanvragen voor alle werkzaamheden van dezelfde soort die u voor een of meerdere opdrachtgevers verricht. Verricht u timmerwerkzaamheden en ontwikkelt u software en wilt u voor beide werkzaamheden een VAR? Dan vraagt u dus twee VAR’s aan: één VAR voor de timmerwerkzaamheden en één voor het ontwikkelen van software.

» Terug naar boven

 

Wanneer krijgt u automatisch een VAR toegestuurd?

De Belastingdienst maakt het met de VAR makkelijker voor de ZZP’er. In sommige gevallen hoeft u voor het volgende kalenderjaar niet zelf een VAR aan te vragen. U krijgt automatisch een VAR als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd.
 • U heeft telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd.
 • U heeft het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd.
 • U heeft telkens eenzelfde VAR verkregen.
 • De Belastingdienst heeft de VAR’s in de tussentijd niet herzien.

» Terug naar boven

 

Wijziging van zzp-werk?

Heeft u van de Belastingdienst automatisch een VAR gekregen, maar zijn uw werkzaamheden of de omstandigheden waaronder u werkt, veranderd? U bent ICT-programmeur geworden in plaats van timmerman. Vraag dan zelf een nieuwe VAR aan voor deze nieuwe werkzaamheden

» Terug naar boven

 

Moet ik een VAR aanvragen?

Nee, u bent niet verplicht een VAR aan te vragen. Wel kan uw opdrachtgever om uw VAR en een kopie van uw paspoort vragen. Als u een VAR hebt ontvangen, bent u niet verplicht om deze altijd te gebruiken.

» Terug naar boven

 

Waarom is de VAR zo belangrijk voor mijn opdrachtgever?

De VAR geeft u en uw opdrachtgever alleen zekerheid over het inhouden en afdragen van loonheffingen.

» Terug naar boven

 

Prijzen Contact Referenties

 

 

Kan Linda de Mol of Marco Borsato ook een VAR aanvragen?

Ja, de VAR geldt ook voor artiesten of beroepssporters die in Nederland wonen. Let op: Bent u een artiest met een VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden)? Dan moet uw opdrachtgever wel loonheffingen inhouden. Dit is op grond van de artiesten- en beroepssportersregeling.

Als ZZP’er dient u een VAR verklaring te kunnen overhandigen. Vraagt uw opdrachtgever daarnaar, maak dan een kopie en een kopie van uw paspoort en overhandig deze aan de opdrachtgever. Belangrijke vragen op het formulier zijn:

 • Hoeveel opdrachtgevers heeft u?
 • Wie is aansprakelijk?
 • Investeert uzelf in uw bedrijf?

Tip: Laten wij dit formulier gezamenlijk invullen.

» Terug naar boven

 

Enkele criteria voor een VAR verklaring:

 • U moet voor minimaal 3 opdrachtgevers per jaar een opdracht uitvoeren
 • U mag geen gezagsverhouding met uw opdrachtgevers aangaan
 • U moet u presenteren als een zelfstandig bedrijf
 • U dient minimaal 1225 uur per jaar te besteden aan uw onderneming
 • U dient minimaal 50% van uw werkbare uren te besteden aan uw onderneming

Uw formulier dient u te zenden aan: Belastingdienst, Postbus 9001, 7100GB WINTERSWIJK

» Terug naar boven

 

Geldigheidsduur

Een ‘Verklaring arbeidsrelatie’ is geldig tot het einde van het jaar van afgifte. De geldigheidstermijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar. Als de geldigheidstermijn verloopt en u wilt de VAR voortzetten, dan kunt u bij de Belastingdienst vanaf 1 september van ieder jaar een nieuwe verklaring aanvragen.

» Terug naar boven

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de VAR-verklaring of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een VAR-verklaring/ ZZP-Boekhouder is u graag van dienst. Vul het formuliertje hieronder in en wij nemen contact met u op:

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht

  Pin It on Pinterest