280

VAR Verklaring

 

Wie kan een VAR-verklaring aanvragen?

Tot 1 mei 2016 kon iedereen die in Nederland woonde een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen. U kon alleen een verklaring aanvragen voor werkzaamheden die u zelf uitvoert voor een of meer opdrachtgevers. De info die u hieronder leest geldt dus niet meer na 1 mei 2016.

Met ingang van 1 mei is de Wet DBA in werking getreden, hieronder heeft u links naar het nieuws over de wet DBA

Feiten en omstandigheden van belang
BNR start topic

Hieronder leest u alles over de oude VAR-verklaring van voor 1 mei 2016. Let op:

 • een BV
 • een NV
 • vennootschap onder firma (VOF)
 • en maatschap

kunnen geen VAR aanvragen. De directeur-grootaandeelhouder van een BV en NV kan dat wel.

» Terug naar boven

 

 

Hoeveel soorten VAR-verklaringen zijn er?

Er zijn vier soorten VAR’s.

 1. VAR-wuo: winst uit onderneming voor de ZZP’er
 2. VAR-row: resultaat uit overige werkzaamheden
 3. VAR-dga: inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (voor directeur BV)
 4. VAR-loon: uit dienstbetrekking

» Terug naar boven

 

Welke soort VAR is gunstig voor de ZZP’er?

De VAR winst uit onderneming (VAR-wuo)

Als in de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) staat dat de Belastingdienst uw resultaat aanmerkt als winst uit onderneming, dan hebben u en uw opdrachtgever allebei voordeel: U komt, als u meer dan 1225 uur per jaar aan uw onderneming werkt en meer dan drie verschillende opdrachtgevers heeft, in aanmerking voor drie extra aftrekposten op de te betalen Inkomstenbelasting:

 • De zelfstandigenaftrek
 • De startersaftrek (drie jaar)
 • De MKB-winstvrijstelling

» Terug naar boven

 

Wat is de VAR-wuo?

Wanneer op uw VAR-verklaringstaat dat u winst uit onderneming geniet, dan hoeft uw opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. U bent in die situatie ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, maar komt, als u meer dan 1225 uur per jaar als ZZP-ondernemer werkt, wel in aanmerking voor de volgende extra aftrekposten:

 • zelfstandigenaftrek
 • startersaftrek
 • meewerkaftrek
 • MKB-winstvrijstelling

» Terug naar boven

 

 

VAR-verklaring

 

Wat is het voordeel van die aftrekposten?

In de eerste drie jaar geldt ongeveer de eerste 11.000 euro van uw nettowinst als belastingvrij.

» Terug naar boven

 

Prijzen Contact Referenties

 

Welke VAR-verklaring is het gunstigst voor de zzp’er die meer dan 1225 uur per jaar werkt?

Winst uit onderneming (VAR-wuo)

» Terug naar boven

 

Hoe krijgt u de VAR (Verklaring arbeidsrelatie)?

 • U kunt de VAR elektronisch aanvragen met het formulier ‘Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie’ op de site van ZZP boekhouder.
 • Als u wilt, kunt u de VAR op papier aanvragen. U kunt het aanvraagformulier downloaden of bestellen bij de BelastingTelefoon 0800-0543.

» Terug naar boven

 

Binnen hoeveel dagen verkrijgt u de VAR?

U ontvangt de VAR meestal binnen vijf werkdagen, maar uiterlijk binnen acht weken.

» Terug naar boven

 

Wat is het voordeel voor uw opdrachtgever?

Uw opdrachtgever hoeft als u de VAR-wuo overlegt geen loonheffing in te houden en af te dragen.Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De omschrijving van de werkzaamheden in de VAR komt inhoudelijk overeen met de werkzaamheden die u voor uw opdrachtgever verricht.
 • U verricht de werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van de VAR.
 • Uw opdrachtgever heeft uw identiteit vastgesteld.
 • Uw opdrachtgever bewaart een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie.

U bent niet verplicht de VAR-wuo te gebruiken. Maakt u er bij een opdracht wel gebruik van, dan bent u voor deze opdracht niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW) en kunt u naar aanleiding van deze opdracht geen beroep doen op een uitkering op basis van een van deze verzekeringen.

» Terug naar boven

 

Wanneer krijgt u een VAR-wuo?

Om te bepalen of u een ondernemer bent, let de Belastingdienst op een paar aspecten:
Bent u verplicht aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen?

 • Wordt u doorbetaald tijdens vakantie of ziekte?
 • Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?
 • Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
 • Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden?
 • Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
 • Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?
 • Loopt u ondernemersrisico?
 • Bent u aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?

» Terug naar boven

 

Prijzen Contact Referenties

 

Wat zijn de administratieve gevolgen van de VAR-wuo voor de ZZP’er?

Als u de VAR-wuo gebruikt, moet u via uw aangifte inkomstenbelasting belasting betalen en moet u facturen versturen voor uw werkzaamheden. Daarnaast bent u verplicht een administratie bij te houden en te bewaren, met daarin onder andere de facturen die u ontvangt, en kopieën van de facturen die u verstuurt. Meer info bij de ZZP boekhouder.

» Terug naar boven

 

Wat is een verschil tussen de VAR-wuo en het werken in loondienst?

Als ZZP’er in het bezit van de VAR-wuo bent u voor deze opdracht niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW) en kunt u naar aanleiding van deze opdracht geen beroep doen op een uitkering op basis van een van deze verzekeringen.

» Terug naar boven

 

Heeft u verschillende werkzaamheden? Vraag twee verschillende VAR’s aan!

U kunt een VAR-verklaring aanvragen voor alle werkzaamheden van dezelfde soort die u voor een of meerdere opdrachtgevers verricht. Verricht u timmerwerkzaamheden en ontwikkelt u software en wilt u voor beide werkzaamheden een VAR? Dan vraagt u dus twee VAR’s aan: één VAR voor de timmerwerkzaamheden en één voor het ontwikkelen van software.

» Terug naar boven

 

Wanneer krijgt u automatisch een VAR toegestuurd?

De Belastingdienst maakt het met de VAR makkelijker voor de ZZP’er. In sommige gevallen hoeft u voor het volgende kalenderjaar niet zelf een VAR aan te vragen. U krijgt automatisch een VAR als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd.
 • U heeft telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd.
 • U heeft het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd.
 • U heeft telkens eenzelfde VAR verkregen.
 • De Belastingdienst heeft de VAR’s in de tussentijd niet herzien.

» Terug naar boven

 

Wijziging van zzp-werk?

Heeft u van de Belastingdienst automatisch een VAR gekregen, maar zijn uw werkzaamheden of de omstandigheden waaronder u werkt, veranderd? U bent ICT-programmeur geworden in plaats van timmerman. Vraag dan zelf een nieuwe VAR aan voor deze nieuwe werkzaamheden

» Terug naar boven

 

Moet ik een VAR aanvragen?

Nee, u bent niet verplicht een VAR aan te vragen. Wel kan uw opdrachtgever om uw VAR en een kopie van uw paspoort vragen. Als u een VAR hebt ontvangen, bent u niet verplicht om deze altijd te gebruiken.

» Terug naar boven

 

Waarom is de VAR zo belangrijk voor mijn opdrachtgever?

De VAR geeft u en uw opdrachtgever alleen zekerheid over het inhouden en afdragen van loonheffingen.

» Terug naar boven

 

Prijzen Contact Referenties

 

 

Kan Linda de Mol of Marco Borsato ook een VAR aanvragen?

Ja, de VAR geldt ook voor artiesten of beroepssporters die in Nederland wonen. Let op: Bent u een artiest met een VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden)? Dan moet uw opdrachtgever wel loonheffingen inhouden. Dit is op grond van de artiesten- en beroepssportersregeling.

Als ZZP’er dient u een VAR verklaring te kunnen overhandigen. Vraagt uw opdrachtgever daarnaar, maak dan een kopie en een kopie van uw paspoort en overhandig deze aan de opdrachtgever. Belangrijke vragen op het formulier zijn:

 • Hoeveel opdrachtgevers heeft u?
 • Wie is aansprakelijk?
 • Investeert uzelf in uw bedrijf?

Tip: Laten wij dit formulier gezamenlijk invullen.

» Terug naar boven

 

Enkele criteria voor een VAR-verklaring:

 • U moet voor minimaal 3 opdrachtgevers per jaar een opdracht uitvoeren
 • U mag geen gezagsverhouding met uw opdrachtgevers aangaan
 • U moet u presenteren als een zelfstandig bedrijf
 • U dient minimaal 1225 uur per jaar te besteden aan uw onderneming
 • U dient minimaal 50% van uw werkbare uren te besteden aan uw onderneming

Uw formulier dient u te zenden aan: Belastingdienst, Postbus 9001, 7100GB WINTERSWIJK

» Terug naar boven

 

Geldigheidsduur

Een ‘Verklaring arbeidsrelatie’ is geldig tot het einde van het jaar van afgifte. De geldigheidstermijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar. Als de geldigheidstermijn verloopt en u wilt de VAR voortzetten, dan kunt u bij de Belastingdienst vanaf 1 september van ieder jaar een nieuwe verklaring aanvragen.

» Terug naar boven

 

Meer informatie Var-verklaring

Wilt u meer informatie over de VAR-verklaring of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een VAR-verklaring/ ZZP-Boekhouder is u graag van dienst. Vul het formuliertje hieronder in en wij nemen contact met u op:

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht

  Beantwoord de vraag hieronder

  Ik werk al jaren naar volle tevredenheid samen met Peter. Als zzp'er kan ik... met al mijn boekhoudkundige en fiscale vragen bij hem terecht. Hij is goed bereikbaar en antwoordt snel, heel fijn. Prettig contact, vriendelijk. Regelt de zaken netjes per kwartaal en per jaar. Op basis van mijn ervaringen raad ik ZZP-Boekhouder Peter Brink van harte aan!Lees meer
  Marianne Molleman
  Rob Brink
  Zeer goeie ervaring gehad met deze boekhouders. Groetjes Ferdi
  Ferdi BikeCenter
  Goeie boekhouder. Altijd bereikbaar.Denkt snel mee in oplossingen.Heeft mij... in het begin heel wat ellende bespaard!Lees meer
  Sancder Vos
  Peter werkt accuraat en is vakkundig.
  Ron Kanon
  Goede dagPeter Brink is 100% te vertrouwenEen aanrader dus.Peter is al... 2jaar mijnBoekhouder en ben zeer tevredenFacturen boekhoudingLees meer
  Michael Martin Colombo
  Peter Brink denkt mee, reageert snel en is betrouwbaar. Hij is goed... geinformeerd over nieuwe regelingen/besluiten voor ZZP'ers. We werken al jaren met ZZP Boekhouder.Lees meer
  Karin Frenay (Karin Frenay Artworks)
  Ik René Mulder van Mulder Security zit nu vanaf 2015 bij Peter en kan niet... anders zeggen dat ik zeer tevreden ben als ik vragen heb gaat hij er gelijk mee aan de slag en komt ook met de juiste oplossingen en antwoorden helemaal topPeter is een aanrader voor een iederLees meer
  Rene Mulder
  I am very happy with Peter's work and all his help in the last 3 years. We had... a few complicated issues, but he always helped out to sort out the necessary documents, including reports and balances for mortgage request.Lees meer
  Zoltán Pásztor
  Zeer tevreden met de service van Peter. Hij heeft mij heel goed geholpen!
  Kiki von Meijenfeldt
  Ik laat al bijna vier jaar mijn boekhouding doen door Peter. Altijd een... prettige ervaring geweest.Peter is goed georganiseerd, betrouwbaar en snel met antwoorden. Wat ook fijn is dat hij goed en duidelijk dingen kan uitleggen die ik niet begrijp. Hij neemt de tijd om je te helpen, ook als dat wat extra werk betekent. En in mijn ervaring is Peter heel accuraat in zijn werk. Daarom mag hij mij tot een van zijn trouwe klanten rekenen.Lees meer
  Lovely Uhlenbeek
  Gedegen geadviseerd en snel doorverwezen
  petra maas
  Ik ben al sinds 2010 klant bij Zzp-boekhouder/Peter. Naar alle... tevredenheid.Het is een verademing om iemand te hebben die altijd bereid is met je mee te denken en je daarbij niet het gevoel geeft dat je ‘domme’ vragen stelt. Dat heb ik helaas wel eens anders meegemaakt.Net als veel andere kleine ondernemers, zijn financien nou niet bepaald mijn hobby en dan is het prettig om iemand te hebben die je daarbij helpt en een beetje flexibel is. Dat Peter een vast bedrag rekent, is daarbij prettig overzichtelijk. Altijd snel bereikbaar en niet te beroerd om als nodig net een stap harder te lopen. Echt een aanrader!Lees meer
  Linda Metman
  Peter is bereikbaar, snel en zeer behulpzaam. Nadat ik hem voorstelde waarmee... ik hulp nodig had heeft hij mij voorzien van zakelijk advies en hulp gegeven exact waar ik het nodig had. Ik ben erg tevreden en beveel Peter dan ook absoluut aan!Lees meer
  Marc Smeets
  Peter heeft mij geholpen met een aantal boekhoudkundige probleempjes waar ik... zelf niet uit kwam, Peter is heel direct en duidelijk.Een vakman!!!Lees meer
  barry schouten
  I’m very satisfied to do my administration with Peter. I recommend! It’s easy... to get contact with Peter in English.Lees meer
  Katarzyna Konieczna
  Als architectenbureau zijn we geen makkelijke klant voor een boekhouder. Ons... hoofddoel is niet direct het ondernemerschap. Onze focus ligt op mooie dingen maken. Ondertussen zitten we al jaren bij Peter Brink. Hij is een heel goed vakmens die voor ons naast de vaste boekhouding zelfs prognoses maakt en liquiditeitsbegrotingen opstelt. Maar vooral waarderen wij zijn menselijke kant. Hij kan zich heel goed inleven in onze situatie en denkt altijd met ons mee. Top boekhouder!Lees meer
  Ruud Visser
  Im very happy to do my administration with Peter. Always Professional and... helpfull!Lees meer
  Damian Rydel
  Als ZZP’er zocht ik naar een goede, betrouwbare en betaalbare boekhouder. Ik... ben bedrijfsmatig met hele andere dingen bezig en ik heb weinig of geen aandacht voor mijn boekhouding. En ook geen zin in.Gekregen waar ik naar op zoek was. Iemand die mij persoonlijk kan adviseren bij vragen en mijn aangifte inkomstenbelasting en jaarrekening wil verzorgen. En dat doet hij goed: degelijk advies en overzichtelijke stukken. Op mijn vragen werd binnen 24 uur gereageerd. Snelle service dus, uitstekend geholpen. Vakman.Daarom heel erg blij met Peter.Lees meer
  mark sluiter
  Goed bereikbaar. Heldere communicatie. Geen gedoe. Een aanrader!
  Martin Faas
  I'm very happy I found Peter (ZZP Boekhouder). He is very experienced about... freelancer accounting and always gives me great advice about my business, expenses and invoicing. Can only recommend his service!Lees meer
  Szonja Kisgergely
  Super snel en duidelijk geholpen!
  natalie bogtman
  Ik werk nu ruim 3 jaar met Peter als boekhouder. Prima boekhouder. To the... point. Altijd bereikbaar en vrijwel direct antwoord op vragen. Dat is heel fijn.Lees meer
  Reggae Agenda.NL
  Zeer kundig, super vriendelijk, service gericht en betrouwbaar. Inmiddels al... vele jaren een goede partner.Lees meer
  Boudewijn En Roekshane Pool
  Peter, is pragmatisch deskundig en zeer toegankelijk. Goed bereikbaar met een... snelle reactietijd. Zeer tevredenLees meer
  Robert van de Velde
  Peter doet al aantal jaren mijn boekhouding. Hij denkt met je me mee en komt... met informatie die betrekking heeft op je eigen branche of persoonlijke omstandigheden.Lees meer
  Jeannette Huiberts
  Peter is praktisch, snel en deskundig. Verstaat zijn vak en komt met... besparende tips. En wat me extra aanspreekt is dat hij echt geïnteresseerd is in mijn vakgebied (coaching / persoonlijke ontwikkeling).Lees meer
  Jules Frenay
  Peter staat altijd klaar met raad & daad. Snelle reactie prijs... kwaliteitsverhouding top!!Lees meer
  Judica Verbaas
  Peter is very good in His profesion. Always answering or calling back very... soon. . Always looking for the best solutions and His English is also good. Im very happy to have my documents in his hands!!!!Greetings KamilLees meer
  Kamil Magdzinski
  Peter heeft mij enorm geholpen met mijn bedrijf en begeleid in het nemen van... juiste beslissingen aangaande bedrijfsinvesteringen. Heel fijn dat hij ook in de avonduren bereikbaar is !!!Lees meer
  Maravilha Maastricht
  Kan niets anders zeggen dan dat ik zeer tevreden ben. Het is een prettig idee... wanneer een professional met je meekijkt en waar nodig aan de bel trekt of tips geeft. Een goede boekhouder neemt je een aantal zaken uit handen. Dat geeft rust. Daarnaast is ZZP-boekhouder scherp geprijsd. Ook niet onbelangrijk. Top service!Lees meer
  W Equirk
  Waar ik behoefte aan heb is een vraagbaak. Een plek waar in vragen kan stellen... en kan sparren. Een service die betrouwbaar is en goed werk levert. Dat heb ik gevonden. Ik weet vooraf precies wat de kosten zijn en wanneer ik vragen heb, kan ik altijd bellen. Ik ben zeer tevreden.Lees meer
  Pin 12
  Vooral op de hoogte van actuele wijzigingen in het zwalkenede overheidsbeleid.... VAR, Modelovereenkomsten etc. Denkt mee!Lees meer
  Vincent van Witteloostuyn
  Zit nu 2 jaar bij Peter en het bevalt goed. Hij is goed bereikbaar, zegt waar... het op staat en handelt snel. Hij denkt goed mee voor mij als ZZP'er. Zijn eigenzinnigheid kan ik waarderen en komt ook ten goede van mijn bedrijf. Ik kan Peter "ZZP Boekhouder" zeker aanraden!Lees meer
  Gideon Biegstraaten
  Vanaf het moment dat ik ZZP-er werd, werk ik samen met Peter. Hij reageert... snel op mijn vragen en is heel nauwkeurig. En dit voor een scherpe prijs!Lees meer
  Nikolett Törteli
  ZZP Boekhouder, de naam omschrijft alles waar hij voor staat. Een uitstekende... boekhouder voor een zzp´er. Snel en volledig. Een aanrader!Lees meer
  Remco van der Linden
  Goed bereikbaar- letterlijk én figuurlijk, professional- haalt het beste voor... jou uit je boekhouding, denkt in mogelijkheden, eigenzinnig- past goed bij een zzp-er :). Nog niet gebeld? Zou ik wel doen!Lees meer
  Esther Hooijmaijers
  goede, snelle service!
  Vincent Vonk
  Altijd snel reactie op vragen en dus goed bereikbaar!
  Wicky van Zelst
  Ik werk al jaren samen met Peter van ZZP Boekhouder en ben zeer tevreden. Wat... ik vooral prettig vind is dat ik altijd terecht kan voor vragen. Een mailtje of een telefoontje en ik krijg meteen antwoord, zelfs in het weekend. Ik vind de service ook heel compleet. Al met al een aanrader voor iedere zelfstandige!Lees meer
  Dave van Deudekom
  js_loader

  Pin It on Pinterest