Voldoet de factuur aan de BTW-eisen

Bent u zzp’ er en  BTW-ondernemer dan kan u de in rekening gebrachte BTW aftrekken als u een factuur heeft die voldoet aan de eisen van de wet.

Als de factuur hier niet aan voldoet, is er geen recht op aftrek.

 

Voldoet de factuur aan de BTW-eisen

Ook kan aan u een boete worden opgelegd. Is er ten onrechte of te veel BTW gefactureerd, dan moet er een correctie van de factuur plaatsvinden.

Eerst zal de ondernemer dan de factuur moeten terugnemen, al dan niet tegen uitreiking van een nieuwe correcte factuur.

U  kan er echter ook voor kiezen om de factuur aan te vullen met een creditfactuur. Beide facturen vormen dan samen een factuur die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Video Thumbnail

Pin It on Pinterest