Vragen over de balans

Vragen over de balans. ZZP-boekhouder krijgt u

 • inzicht in uw financiële zaken
 • Stellen wij de resultatenrekening samen
 • Idem voor de balans
 • Houden wij Debiteuren- en crediteurenadministratie bij
 • Helpen wij u d.m.v. een herinnering voor het aanleveren van bescheiden en deadlines van de belastingdienst
 • Houden wij een digitaal archief bij van uw belangrijkste documenten
 • Dienen wij de aangifte inkomstenbelasting in
 • Verzorgen wij elk kwartaal de aangifte omzetbelasting

 

Veel ZZP’ ers klopten bij ZZP-boekhouder met de vraag wat is nu eigenlijk

 • een balans
 • en wat een winst- en verliesrekening
 • En of dit voldoende is om in de winstaangifte te verwerken
 • of dat er special een jaarrekening met toelichting op de balans en winst en verliesrekening gemaakt moet worden.

Wij geven hieronder antwoord op de meest gestelde vragen aan ZZP-boekhouder

 • Wat is een balans?
 • Wat zijn activa/bezittingen
 • Wanneer is een investering een materiële vaste activa
 • Vlottende activa zijn bv
 • De liquide middelen zijn
 • Een balans voor de ZZP’ er per 31-12-2019
 • Wat is een winst- en verliesrekening?
 • De winst en verliesrekening is vaak onderverdeeld in deze posten
 • Aan het einde van het jaar krijgt u van ZZP-boekhouder de pdf’s van
 • Veel ZZP’ ers willen een jaarrekening, is dat verplicht

Vragen over de balans

 

Wat is een balans?

De balans geeft per 31 december 2019

 • een overzicht van de activa/bezittingen
 • – die staan aan de linkerkant- ,
 • en  de passiva/schulden
 • –deze staan aan de rechterkant –net als het eigen vermogen.
 • De linkerkant –debet- en de rechterkant –credit- zijn altijd in evenwicht…..

 

Wat zijn activa/bezittingen

We beschrijven hier alleen twee soorten activa.

Vaste activa zijn investeringen die voor langer dan één jaar aan uw onderneming zijn gebonden, zoals

 • uw pand,
 • auto,
 • computer,
 • inventaris.

Wanneer is een investering een materiële vaste activa

 • Het gaat wél om investeringen die meer bedragen dan 450 euro exclusief BTW, anders zijn het direct kosten.
 • Op de vaste activa wordt jaarlijks afgeschreven.
 • Op de balans staat de waarde per 31 december.

Video ThumbnailVragen over de balans Vragen over de balans. ZZP-boekhouder krijgt u inzicht in uw financiële zaken Stellen wij de resultatenrekening samen Idem voor de balans Houden wij Debiteuren- en crediteurenadministratie bij Helpen wij u d.m.v. een herinnering voor het aanleveren van bescheiden en deadlines v

 

Vlottende activa op de balans zijn bv

 • voorraad,
 • debiteuren,

 

De liquide middelen op de balans zijn

 • positief saldo van de bank
 • en kassaldo op 31-12 van het boekjaar.
PrijzenContactReferenties

Passiva bestaat uit

 • het  eigen vermogen,
 •  vreemd vermogen langer dan 1 jaar
 • leningen langer dan 1 jaar bv hypotheek, leningen of financiering aankoop auto
 • en vreemd vermogen korter dan 1 jaar.
 • Lening op korte termijn, crediteuren, Debetstand bij de bank

 

Een balans voor de ZZP’ er per 31-12-2019

Bedragen zijn in euro’s

Debet / Activa   Credit / Passiva

 

Auto         10.000

Inventaris  1.000               Nog te betalen kosten   1500

Voorraden  500 euro      Crediteuren 2.000

Debiteuren 1500 euro    Eigen vermogen  10.500

Bank             1000

 

Totaal euro         14.000 Totaal     14.000

 

Wat is een winst- en verliesrekening?

De winst- en verliesrekening geeft inzicht in de kosten en opbrengsten van uw zzp-bedrijf.

 • Hierop staan uw omzet exclusief BTW
 • en de kosten exclusief BTW
 • gesorteerd naar kostengroep.

 

De winst en verliesrekening is vaak onderverdeeld in deze posten

 • Omzet
 • Inkoop
 • werk derden
 • Bruto-marge.
 • Afschrijvingen op de materiële vaste activa
 • Bedrijfskosten. Zoals autokosten, verkoopkosten, algemene kosten, huisvestingskosten
 • Bedrijfsresultaat.
 • Financiële baten en lasten. Bv bankkosten
 • Afschrijvingen.
 • Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen.

 

Aan het einde van het jaar krijgt u van ZZP-boekhouder de pdf’s van

 • uw balans per 31 december,
 • de winst en verliesrekening over het afgelopen boekjaar
 • zodat u alles digital in huis heeft voor als u data moet aanleveren bij de bank of hypotheekverstrekker
 • of als u uw data wilt doorkijken op uw
 • tablet,
 •  pc
 • laptop
 • of smartphone.

 

Veel ZZP’ ers willen een jaarrekening, is dat verplicht

Dit is niet verplicht en kan u dus geld besparen. Als zzp’er dien je aan het einde van het jaar alleen een balans- en winst en verliesrekening op te laten stellen.

U hoeft dus niet akkoord te gaan met het voorstel van uw boekhouder om  een jaarrekening op te stellen. Zo’n jaarrekening is een boekwerkje met een uitgebreide balans- en winst- en verliesrekening -met toelichting en kengetallen- en kost vele honderden euro’s.

Wel kan de jaarrekening handig zijn in andere situaties. Banken nemen niet altijd genoegen met de uitdraai van de balans-  en winst- en verliesrekening bij de aanvraag van een lening of hypotheek.

In dat geval maken wij alsnog de jaarrekening, maar u heeft dus keuzevrijheid. Verzoekt u ons om er toch een te maken dan sturen wij u daarvoor  een extra factuur.

Pin It on Pinterest