Als u in loondienst werkt, wordt de arbeidskorting verrekend met de in te houden loonbelasting.

U heeft echter ook recht op arbeidskorting als u zzp’er bent

en winst uit onderneming heeft

of

resultaat uit overige werkzaamheden heeft

Het moet gaan om inkomsten uit tegenwoordige arbeid. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Ook een uitkeringen wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid telt mee!

De korting bedraagt maximaal 1.504 euro per jaar (1,738% van uw inkomen).

57 plus

Voor werknemers die ouder zijn dan 57 jaar geldt een hogere arbeidskorting

  •  57-59: maximaal 1.762 euro
  • 60-61: maximaal 2.018 euro
  • 62-64: maximaal 2.274 euro

Werknemers ouder dan 65 jaar hebben recht op een lagere arbeidskorting (1.059 euro)

Pin It on Pinterest