Welk deel van uw boekhouding 2011 mag u weggooien. Bent u zich bewust van uw fiscale bewaarplicht? Wettelijk bent u als zzp’ er verplicht om uw boekhouding zeven jaar te bewaren. De Belastingdienst kan over die jaren nog een controle starten.

De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een controle.

Welk deel van uw boekhouding 2011 mag u weggooien.

kunnen worden gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht.

Tien jaar bewaarplicht

En als u een pand hebt gekocht of ander zakelijk onroerend goed heeft verkocht, dan dient u die facturen zelfs tien jaar lang te bewaren.

Is het boekjaar hetzelfde als het kalenderjaar, dan betekent dit dat u na 31 december 2018 uw administratie over 2011 en eerdere jaren mag weggooien. Heeft u  bepaalde documenten nog nodig, bijvoorbeeld contracten, pensioen- en lijfrentepolissen,dan dient u die echter nog wel te bewaren.

Video ThumbnailWelk deel van uw boekhouding 2011 mag u weggooien. Bent u zich bewust van uw fiscale bewaarplicht? Wettelijk bent u als zzp' er verplicht om uw boekhouding zeven jaar te bewaren. De Belastingdienst kan over die jaren nog een controle starten. De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bes

 

Pas op!

Voor de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten geldt een bewaartermijn van tien jaar inclusief het jaar van eerste ingebruikname.

Pin It on Pinterest