Welk deel van uw boekhouding 2011 mag u weggooien. Bent u zich bewust van uw fiscale bewaarplicht? Wettelijk bent u als zzp’ er verplicht om uw boekhouding zeven jaar te bewaren. De Belastingdienst kan over die jaren nog een controle starten.

De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een controle.

Welk deel van uw boekhouding 2011 mag u weggooien.

kunnen worden gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht.

Tien jaar bewaarplicht

En als u een pand hebt gekocht of ander zakelijk onroerend goed heeft verkocht, dan dient u die facturen zelfs tien jaar lang te bewaren.

Is het boekjaar hetzelfde als het kalenderjaar, dan betekent dit dat u na 31 december 2018 uw administratie over 2011 en eerdere jaren mag weggooien. Heeft u  bepaalde documenten nog nodig, bijvoorbeeld contracten, pensioen- en lijfrentepolissen,dan dient u die echter nog wel te bewaren.

Video Thumbnail

 

Pas op!

Voor de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten geldt een bewaartermijn van tien jaar inclusief het jaar van eerste ingebruikname.

Pin It on Pinterest