Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Daardoor gaat u naar verhouding meer belasting betalen als uw inkomen hoger wordt, weet zzp boekhouder. Over inkomen uit werk en woning moet u in de eerste 2 schijven ook premie volksverzekeringen betalen. In box 1 kunt u te maken krijgen met verschillende inkomsten en aftrekposten.

Inkomsten box 1

Bij inkomsten die in box 1 vallen, kunt u denken aan:

 • winst uit onderneming
 • loon, uitkering of pensioen
 • fooien en andere inkomsten
 • buitenlandse inkomsten
 • inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter
 • periodieke uitkeringen (zoals uitkeringen van een lijfrente, alimentatiebetalingen)
 • negatieve persoonsgebonden aftrek
 • terugontvangen premies voor lijfrenten en dergelijke
 • eigenwoningforfait
 • kapitaalverzekeringen eigen woning

Aftrekposten box 1

In box 1 kunt u bijvoorbeeld de volgende aftrekposten hebben:

 • reisaftrek openbaar vervoer
 • aftrekposten van de eigen woning
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
 • persoonsgebonden aftrek zoals:
  • alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
  • levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten
  • studiekosten en andere scholingsuitgaven
  • kosten rijksmonumentenpand
  • kwijtgescholden durfkapitaal
  • giften
  • restant persoonsgebonden aftrek

Pin It on Pinterest