In het 3e kwartaal van 2010 betaalt de Belastingdienst een voorschot uit op de teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) die te veel wordt ingehouden in 2010. U kunt zelf een voorschot aanvragen, wijzigen of terugbetalen, weet ZZP boekhouder

.

Voorschot aanvragen

Ontvangt u geen voorschot, maar denkt u dat u daar wel recht op hebt? Met het hulpmiddel Voorschot teruggaaf bijdrage Zvw gaat u na of u een voorschot kunt krijgen. Via dit hulpmiddel komt u bij het formulier waarmee u zelf een voorschot kunt aanvragen.

Let op!

Is de teruggaaf van de bijdrage Zvw over 2010 voor u lager dan € 100? Dan ontvangt u geen voorschot op deze teruggaaf.

Voorschot controleren

Ontvangt u een voorschot? Controleer dan of het juist is. Wij gaan uit van de gegevens over uw inkomen in het vorige jaar. Uw voorschot is waarschijnlijk niet juist als:

uw inkomen in dit jaar is veranderd
u dit jaar meer of minder uitkeringsinstanties hebt dan vorig jaar
u dit jaar een werkgever hebt gekregen

Controleer ook of u nog voldoet aan de voorwaarden om een voorschot te ontvangen.

Voorschot wijzigen of terugbetalen

Is uw voorschot te hoog of te laag? Dan kunt u ons vragen om het bedrag van uw voorschot aan te passen. U kunt ook doorgeven dat u het voorschot wilt terugbetalen. Via het hulpmiddel Voorschot teruggaaf bijdrage Zvw komt u bij de formulieren waarmee u uw voorschot wijzigt of terugbetaalt.

Meer informatie over het voorschot op de teruggaaf van de bijdrage Zvw

Pin It on Pinterest