Werknemers kunnen vrije dagen of uren op giro 555 laten storten. De loonheffingen over die uren zal de Belastingdienst vervolgens óók op giro 555 zetten. Zo komt al het geld over gedoneerde verlofuren aan de Nationale Hulpactie ten goede aan de slachtoffers in Haïti, weet zzp boekhouder

U moet de fiscus dan wel uiterlijk 29 april 2010 via [email protected] een e-mail sturen onder vermelding van het loonheffingennummer, het bedrag aan ingehouden loonheffingen en de datum waarop het bedrag aan verlofuren is overgemaakt naar de SHO.

Pin It on Pinterest