Aftrekposten zzp’ er

Aftrekposten zzp’ er. Als zzp’ er heeft u recht op aftrekposten zzp’ er. Sommige zijn fiscale aftrekposten en ander zijn aftrekbare kosten. Fiscale aftrekposten zzp’er zijn doorgaans bedragen die uw zzp-boekhouder verwerkt in uw aangifte Inkomstenbelasting. U hoeft daarvoor geen geld uit te geven.

Aftrekposten zzp’ er

 • Zelfstandigenaftrek *;
 • De Startersaftrek *;
 • MKB-winstvrijstelling;
 • De Investeringsaftrek –KIA-;
 • Meewerkaftrek *;
 • Arbeidsbeloning meewerkende partner *;
 • Fiscale Oudedagsreserve –FOR-).

Er gelden wel eisen waaraan u dient te voldoen voordat u gebruik kunt maken van deze aftrekposten zzp’er.

 • Als zzp’ er werkt u minimaal 1225 uur voor uw bedrijf . Let op uren aan uw administratie, facturatie, reisuren, werk aan de website of uw social media profielen en studie-uren tellen ook mee.
 • U bent jonger dan de AOW-leeftijd;

 

Aftrekposten zzp' er

 

Zelfstandigenaftrek

Elke ZZP’ er heeft recht op zelfstandigenaftrek, mits hij/zij 1225 uur per jaar voor zijn bedrijf werkt.  De aftrek is € 7.280,- aftrekken van de winst. Valt u met een deel van uw inkomen in het hoge Inkomstenbelastingtarief van 52 procent dan heeft u dus 52 procent voordeel van deze aftrekposten.Helaas heeft u in de toekomst minder fiscaal voordeel. Vanaf 2020 wordt in stappen ingevoerd dat u t.z.t. alleen nog tegen het nu lage tarief van 36.93 procent kunt aftrekken.

Is uw winst te laag om de zelfstandigenaftrek in zijn geheel op te voeren, dan kunt u het bedrag dat u niet kon aftrekken in de negen daaropvolgende boekjaren alsnog verrekenen. Tenminste als de winst in die jaren hoger is dan de zelfstandigenaftrek over die periode.

U bent zzp’ er en heeft naast uw bedrijf ook nog een baan –loondienst. Dat lijkt allemaal positief. U bent verzekerd via uw dienstbetrekking en pakt ook de voordelen van de ondernemer. Niet is altijd wat het lijkt. Wilt u in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek, dan dient u minimaal 1.225 uur in of voor uw bedrijf te werken. Een andere voorwaarde is echter dat u ook de helft van alle werkzame uren in uw bedrijf werkt.

ZZP’ er en in loondienst. U kunt zelfstandigenaftrek verspelen

Bent u zzp’ er en werkt u ook drie dagen in loondienst dan kan uw zelfstandigenaftrek wel eens op de tocht komen te staan. Dat geldt ook voor de oudedagsreserve en  de meewerkaftrek.

 

Aftrekposten zzp’ er. Startersaftrek

Als u start met uw bedrijf en u werkt 1225 uur of meer per jaar voor uw zaak, dan heeft u naast zelfstandigenaftrek ook recht op startersaftrek.  Deze twee aftrekposten zzp’er gaan altijd samen, dus heeft u recht op zelfstandigenaftrek dan krijgt u ook startersaftrek.

Valt u met een deel van uw inkomen in het hoge Inkomstenbelastingtarief van 52 procent dan heeft u dus 52 procent voordeel van deze aftrekposten. U heeft in de eerste vijf jaar van uw onderneming maximaal drie jaar recht op startersaftrek, aftrekposten zzp’er.

 

Startersaftrek in die u arbeidsongeschikt bent

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en wilt u een bedrijf starten, dan kunt u ook gebruiken maken van de startersaftrek.

De voorwaarden zijn,

 • u hebt aan het begin van het boekjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
 • bent zelfstandige voor de inkomstenbelasting;
 • was in maximaal vijf jaren daarvoor geen zelfstandige

 

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is hoger dan bij de reguliere startersaftrek:

 • € 12.000 mits u in de 5 jaren vooraf geen gebruik maakte van deze aftrek.
 • € 8.000 als u 1 keer in de 5 jaren vooraf gebruik maakte van de aftrek.
 • € 4.000 als u 2 keer in de 5 jaren vooraf jaren gebruik maakte van die aftrek.

Let wel, deze startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is maximaal de door u gerealiseerdee winst.

 

MKB-winstvrijstelling

Elke zzp’ er heeft recht op de MKB-winstvrijstelling. U hoeft niet aan het urencriterium te voldoen. U mag bij uw aangifte Inkomstenbelasting 14 procent van de winst in mindering brengen.

Investeringsaftrek

Daar heeft u recht op als u in 2017 meer dan 2300 euro exclusief BTW investeert in vaste activa. Bv Inventaris. Dit heet de (KIA).

Kleinschaligheidsinvesterings-aftrek (KIA)

Elke afzonderlijke investering moet wel 450 euro excl. BTW of meer bedragen, is de investering lager dan komen de kosten direct ten laste van uw winst en verliesrekening, weet zzp-boekhouder

De zzp’ er krijgt geen KIA als hij investeert in een woonhuis, verhuurde roerende en onroerende zaken, personenauto, goodwill, concessies en vergunningen.

Het max bedrag waarover u KIA kunt krijgen is € 309.693

 

Video ThumbnailAftrekposten zzp' er Aftrekposten zzp' er. Als zzp’ er heeft u recht op aftrekposten zzp' er. Sommige zijn fiscale aftrekposten en ander zijn aftrekbare kosten. Fiscale aftrekposten zzp'er zijn doorgaans bedragen die uw zzp-boekhouder verwerkt in uw aangifte Inkomstenbelasting. U hoeft daarvoor geen

Paar Investerings aftrek tips

 • U krijgt geen investerings aftrek als u minder dan € 2.300 excl BTW investeert in 1 jaar.
 • Het hoogste percentage aan KIA dat u kunt krijgen bedraagt 28 procent
 • Verkoop u de activa weer binnen 5 jaar dan moet u over de verkoopprijs excl BTW weer desinvesterings betalen
 • Om voor KIA in aanmerking te komen hoeft u niet 1225 uur of meer voor uw zaak te werken

 

Er zijn nog twee soorten investeringsaftrek:

 • De milieu-investerings-aftrek (MIA)
 • De energie-investerings-aftrek (EIA)

De milieu-investeringsaftrek (MIA)

Milieu-investeringsaftrek (MIA. Hiermee kan u tot maximaal 36 procent van het geïnvesteerde bedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Dit percentage van aftrekbaarheid hangt samen met de milieu-effecten.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Energie-investeringsaftrek (EIA) is voor de zzp’ er en mkb’ er die hebben geïnvesteerd in energiebesparende technieken. En de EIA is voor ondernemers die duurzame energie in hun bedrijf toepassen. U bespaart en op energiekosten en op de te betalen inkomstenbelasting. Naast de afschrijving op uw  investering (aanschaf + de voortbrengingskosten) kan u 58 procent extra aftrekken van de winst.

Meewerkaftrek

De ZZP’er heeft recht op aftrekposten zzp’er. Meewerkaftrek indien uw fiscale partner in uw onderneming meewerkt en hiervoor geen vergoeding ontvangt. Het aantal meewerkuren moet minimaal 525 uur per jaar zijn. Om de meewerkaftrek toe te passen moet u wel recht hebben op de zelfstandigenaftrek. De meewerkaftrek komt in mindering op uw winst uit onderneming. Als u de aftrek toepast, betaalt u minder belasting.

Fiscale oudedagsreserve

Valt u met uw inkomen bij de aangifte Inkomstenbelasting in de hoogste belastingschijf van 52 procent dan is het slim om na te denken over de FOR – De fiscale oudedagsreserve. U betaalt nu dan geen IB over deze reservering, maar bouwt wel een schuld op, eens moet u deze reservering weer bij uw belastbaar inkomen tellen of er een lijfrente van kopen.

FOR bij voldoende eigen vermogen

U mag als ZZP’er toevoegen als u voldoende eigen vermogen -kapitaal- in uw zaak heeft, aan het urencriterium voldoet en op 1-1 nog geen AOW’ er was.

Pas op: Reken u niet rijk! De oudedagsreserve is belastinguitstel. Over het gedoneerde bedrag dient u tzt nog wel belasting te betalen. Vaak is toevoeging alleen aantrekkelijk als u 52 procent hierover had moeten betalen. In deze crisistijd benutten veel ZZP’ers de FOR echter ook.

U mag max. 9,8 procent, met een max van 8.640 euro

Video ThumbnailAftrekposten zzp' er Aftrekposten zzp' er. Als zzp’ er heeft u recht op aftrekposten zzp' er. Sommige zijn fiscale aftrekposten en ander zijn aftrekbare kosten. Fiscale aftrekposten zzp'er zijn doorgaans bedragen die uw zzp-boekhouder verwerkt in uw aangifte Inkomstenbelasting. U hoeft daarvoor geen

boekhouder met tips aftrekposten zzp’ er gezocht?

 • Contact ZZP Boekhouder voor meer informatie.
 • Telefoon: 06 1393 6399
 • Email: [email protected]

 

 

Pin It on Pinterest