Boekhoudpakket

 • Log in dan zie je
  factuur, inkoop, periodiek, offertes, bank, contacten en rapporten
  factuur, inkoop, bank en rapporten zijn voor de boekhouder de belangrijkste

 

 • Maak verkoopfacturen aan naam debiteur
  Scan Inkoopbonnen via jpg of pdf
  maak een factuur voor je bankkosten en lees die ook in Inkoopfactuur toevoegen, zie rechts + inkoopfactuur toevoegen
  Voeg categorie toe, helmeaal rechts bij naam/account staat instellingen ga dan naar categorie
 • Onder rapporten zijn belangrijk
 • resultatenrekening
 • btw aangifte
 • debiteurenoverzicht 31-12
 • crediteurenoverzicht 31-12

 • categorieen aanmaken
 • activa
 • passiva
 • Winst- en verlies
 • categorieen aanmaken
 • Bank
 • Meer info boekhoudpakket zzp boekhouder

 

 • Bij account helemaal rechts staat instellingen
  daaronder
 • categorie aanmaken
 • + toevoegen
 • kies naam kosten of omzet
 • opslaan

Een categorie geeft je de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven.

Bij een factuurregel op een verkoop- of inkoopfactuur kun je een categorie selecteren. Op deze manier geef je aan wat voor soort inkomsten of uitgaven het zijn.

 • Voeg een categorie toe aan de te factureren producten
 • Selecteer een categorie bij een factuurregel

 

Deze heb je in elk geval nodig

activa

 • vlottende activa
 • omzetbelasting
 • te betalen btw
 • betaalde btw
 • te vorderen btw

liquide middelen
bank

passiva

 • kapitaal/eigen vermogen
 • priveopname, deze post kan je aanmaken als je alle mutaties aan de bank gekoppeld hebt
 • betaalde ib/zorgverzekeringswet
 • betaalde boetes

Winst- en verlies

 • bankkosten –geen btw uithalen-
 • Verkoopkosten
 • Inkoop/werk derden
 • Huisvestingskosten
 • Vervoerskosten
 • Afschrijvingen – geen btw-
 • Eten en lunches –geen btw uithalen-
 • Div algemene kosten

 

boekhoudpakket

Bank

 • Download je bank op je laptop en sleep dan naar programma
 • Het moet MT 940 zijn, vind je bij af- en bijschrijvingen downloaden
 • dus NIET de pdf van je bankafschrift!!!
 • Importeer/Koppel MT 940 van bank aan je facturen
 • Klopt het geef dan een vinkje

 

Meer info boekhoudpakket zzp boekhouder

Bel 06-13936399, mail [email protected]

 

youtube-zzp-boekhouder-expertvideos

 

Pin It on Pinterest