BV, eenmanszaak of VoF

Voor en nadelen van BV, eenmanszaak of VoF.

Eenmanszaak of BV voor de zzp’ er

U heeft een eenmanszaak en u wilt die omzetten naar een BV. Dat kan om economische redenen of om aansprakelijkheid te ontlopen.  Het tijdstip van omzetting is ook belangrijk.

Eenmanszaak

De meeste ondernemers die starten en die niet uitgaan van een winst van 150.000 euro of meer en niet direct hun risico aansprakelijkheid dienen af te dekken, kiezen voor de eenmanszaak.  U bent dan zzp’ er – zelfstandige zonder personeel.

Iedereen kan een eenmanszaak oprichten. U heeft geen notariële akte nodig. U schrijft zich alleen in bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Voordelen eenmanszaak

Fiscaal zeer voordelig, zeker de eerste drie jaar. Omdat u als zzp’ er dan recht heeft op

 • zelfstandigenaftrek,  als u 1225 uur of meer voor uw zaak werkt,
 • startersaftrek
 • mkb-winstvrijstelling.

BV, eenmanszaak of VoF

Heeft u als zzp’ er recht heeft op zelfstandigenaftrek,dan  kunt u toevoegen aan de fiscale oudedagsreserve. Dit kost u nu geen geld, maar is een fictieve donatie waardoor u nu minder Inkomstenbelasting betaalt. De Fiscale oudedagsreserve wordt van uw inkomen afgetrokken. U bespaart nu op de te betalen Inkomstenbelasting, maar dient tzt de stand van de FOR wel weer toe te voegen aan uw inkomen of die om te zetten in een lijfrente.

Met de eenmanszaak valt u onder de Inkomstenbelasting.

De te betalen Inkomstenbelasting wordt berekend volgens tariefschijven -2018: Box 1; oplopend van 36,55% tot 52%. Vanaf een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 68.507 betaalt u 52 procent Inkomstenbelasting-.

Geen accountant bij eenmanszaak nodig

Ander voordeel voor de zzp’ er is dat hij geen accountant nodig heeft en gewoon verder kan met een goedkopere zzp-boekhouder die de balans- en winst- en verliesrekening aanlevert en uw winstaangifte die staat in uw aangifte Inkomstenbelasting verzorgt.

Een dure jaarrekening is niet verplicht en door die niet te laten opstellen bespaart u als zzp’ er honderden en misschien wel 1000 euro per jaar.

PrijzenContactReferenties

 

Jaarrekening, wat is dat.

De jaarrekening is een dik boekwerkje, van oudsher verpakt in een ringband. In dit financiële verslag staan activa en passiva op de balans en omzet en kosten op de winst- en verliesrekening.

Veel accountants voegen ook een  kasstroomoverzicht toe en er staan kengetallen in om uw liquidiiteit en solvabiliteit weer te geven. Informatie die voor de zzp’ er veelal overbodig is.

Als u als zzp’ er naar de bank moet voor een financiering of voor de aanvraag van een hypotheek is een jaarrekening soms nog wenselijk, maar dan kunt u er nadrukkelijk om verzoeken bij uw zzp-boekhouder.

Het opmaken jaarrekening voor de ZZP’er vindt op deskundige wijze plaats. Het is ons vak om er voor te zorgen dat u tijdig over de volledige en juiste gegevens beschikt. De jaarrekeningen zijn modern (Excel) van opzet en goed leesbaar. Als u daar prijs op stelt wordt het bedrijfsresultaat met u besproken. Dit is NIET bij de jaarprijs inbegrepen. Het opmaken van de jaarrekening voor een eenmanszaak kost 480 euro exclusief BTW. U krijgt van ons wel elk jaar een pdf met de balans- en winst- en verliesrekening.

N.B. Voor de aanlevering bij banken inzake een door u aangevraagde lening/hypotheek in een door hen aangeboden SBR omgeving zit NIET in onze all-in-prijs. Wij rekenen daarvoor een minimum tarief van 200 euro excl. BTW

Nadeel eenmanszaak

Elk voordeel heeft zijn nadeel, dat geldt ook voor de eenmanszaak. Op juridisch vlaks is er namelijk geen verschil tussen tussen privé-vermogen en zakelijk vermogen.

Als u in de financiële problemen komt, kunnen schuldeisers/crediteuren beslag leggen op uw koopwoning, auto, bezittingen, en spaargeld. Bij een BV zijn zakelijk vermogen en privévermogen afgeschermd.

Als u een eenmanszaak heeft en u gaat trouwen, dan is het slim om eens naar huwelijkse voorwaarden te kijken en die op te stellen. Anders is uw partner straks ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de eenmanszaak.

.

BV, eenmanszaak of VoF

 

Overstap naar de BV

Is uw nettowinst- omzet minus kosten- hoger dan 150.000 euro en verwacht u dat dit structureel is dan dient u voor 1 september eens met uw boekhouder of fiscalist te praten.

Hi/zijj zet de voor- en nadelen van de eenmanszaak en de BV op een rij. In een BV bent u niet hoofdelijk aansprakelijk, tenzij schulden ontstaan door wanbeleid.

In de BV krijgt u als DGA in elk geval een minimumloon waar loonheffing op wordt ingehouden. .

Over de winst in de BV – na aftrek kosten en het loon van de DGA- betaalt u vennootschapsbelasting. In 2018 is dat 20% over de eerste € 200.000 en daarboven betaalt u 25%.

U kunt in het lopende jaar nog achteraf een BV starten als de intentieverklaring of voorovereenkomst voor 30 september is geregistreerd bij de Belastingdienst.

Uw eenmanszaak heeft normaliter vaste activa –inventaris, vervoermiddelen- op de balans staan. U schrijft daar jaarlijks op af.

Indien u overgaat naar de BV dient u deze activa over te nemen. U kunt afrekenen door de BTW over de boekwaarde af dragen. En de activa weer tegen deze prijs in te brengen in de BV. U heeft dan weer recht op vooraftrek van BTW.

Video ThumbnailBV, eenmanszaak of VoF Voor en nadelen van BV, eenmanszaak of VoF. Eenmanszaak of BV voor de zzp’ er U heeft een eenmanszaak en u wilt die omzetten naar een BV. Dat kan om economische redenen of om aansprakelijkheid te ontlopen.  Het tijdstip van omzetting is ook belangrijk. Eenmanszaak De meeste on

 

 

Wilt u uw eenmanszaak geruisloos in de BV inbrengen, dan heet het dat  u fiscaal gezien uw huidige onderneming staakt.

U betaalt inkomstenbelasting over de stille en fiscale reserves en over de evt. goodwill. Op de hieruit voortvloeiende winst mag u de stakingsaftrek in mindering brengen. Ook mag u een deel van de stakingswinst in een lijfrente storten.

Geruisloze inbreng

Veel zzp’ ers kiezen ervoor om de eenmanszaak geruisloos in de BV in te brengen. Vrij simpele methode.  De waarde van uw inventaris etc gaat gewoon tegen de boekwaarde over naar de BV. U hoeft niet de BTW af te rekenen in de eenmanszaak en niet terug te vragen in de BV. Dat is in principe broekzak-vestzak. Ook af rekenen over fiscale en stille reserves en goodwill blijft hier achterwege.

Als u geruisloos wilt omzetten dient u deze intentieverklaring uiterlijk negen maanden na de datum van omzetting te registreren bij de fiscus.

Voorbeeld,. Als u uw eenmanszaak miv 1 januari 2018 wilt omzetten, moet u  de intentieverklaring uiterlijk 1 oktober 2018 te registreren.

Kosten bij overstap eenmanszaak –BV

 • oprichtingskosten
 • boekhouding,
 • de KvK-registratie
 • de notariële kosten.
 • oprichtingskosten

Vroeger had u een startkapitaal nodig om een BV te beginnen. Anno 2017 is dat niet meer nodig. Ook heeft u geen kosten meer voor een notariële akte.U hoeft de BV alleen in te schrijven in het Handelsregister

 

Video ThumbnailBV, eenmanszaak of VoF Voor en nadelen van BV, eenmanszaak of VoF. Eenmanszaak of BV voor de zzp’ er U heeft een eenmanszaak en u wilt die omzetten naar een BV. Dat kan om economische redenen of om aansprakelijkheid te ontlopen.  Het tijdstip van omzetting is ook belangrijk. Eenmanszaak De meeste on

 

 

de boekhouding

De BV doet geen aangifte Inkomstenbelasting maar een aangifte vennootschapsbelasting. En uiteraard ook aangifte omzetbelasting.  Als privépersoon dient u wel aangifte Inkomstenbelasting te doen. Staat u als DGA op de loonlijst van uw werk BV dan dient u die jaaropgave op te geven in uw jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting.

Nadelen aan de BV

 • geen zelfstandigenaftrek,
 • geen startersaftrek
 • kan MKB winstvrijstelling niet toepassen
 • Hogere kosten aan boekhouder/accountant.

 

Stapt u over naar de BV dan is een accountant ook niet altijd verplicht. Een accountant(scontrole)  is alleen verplicht bij rechtspersonen (lees: BV, NV ),  indien aan twee van de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

 • De waarde activa is hoger dan € 4.400.000
 • De netto omzet is hoger dan € 8.800.000
 • Gemiddeld aantal werknemers bedraagt meer dan 50 man.

Veel ZZP’ers hebben twee BV’s in plaats van één. De Holding BV en de werk BV. Dit is een constructie om aansprakelijkheid te beperken.

 

Holding BV

In deze  BV gebeurt weinig. Hierin staat normaliter alleen uw vermogen, uw bezittingen  zoals  bijvoorbeeld domeinnamen en software, etc.

Omdat deze zaken in de Holding staan/zitten vallen ze niet in een evt. faillissement.

Uw echte arbeid verricht u vanuit de werk BV.  De enige aandeelhouder van de werkmaatschappij is de Holding.  In de werkmaatschappij zitten wél de risico’s.

In de werk BV moet u  wel een  aangifte inkomstenbelasting doen. U bent namelijk als DGA in loondienst en krijgt ook een jaaropgave.  De BV valt onder de vennootschapsbelasting. Uw boekhouder/accountant maakt de balans- en winst en verliesrekening op.

Daar waar de zzp’ er met de eenmanszaak kan toevoegen aan de Fiscale oudedagsreserve voor zijn pensioen. In de BV brengt  de directeur-grootaandeelhouder de pensioenrechten ten laste van de winst van de BV. De hoogte hangt af van het aantal dienstjaren bij de BV en de hoogte van het salaris van de DGA.

U mag alleen pensioen opbouwen bij een externe verzekeraar

Kamer van Koophandel

U betaalt een keer per jaar een bijdrage aan de Kamer van Koophandel. Dit bedrag €50. Dit is hetzelfde bedrag dat u ook als zzp’ er bij de eenmanszaak dient te betalen aan de KvK.

De VoF bestaat eigenlijk uit twee eenmanszaken.

Veel zzp’ ers willen met een partner ondernemen. Dit kan zijn om de activiteiten onder een dak te hebben en zo krachtiger of groter over te komen. De VoF is dan een mogelijkheid.

De vennootschap onder Firma (VoF). De omzet minus de kosten, de nettowinst wordt dan aan het einde van jaar verdeeld onder vennoten. U kunt een winstpercentage afspreken. Let u betaalt mee aan de kosten die uw partner maakt. Heeft die hoge telefoonkosten of lunchkosten dan betaalt u als vennoot indirect mee aan die kosten.

Tip stel overeenkomst op

Gaat u inderdaad de VoF oprichten leg dan uw afspraken vast in een overeenkomst. Enkele zaken die in zo’n overeenkomst kunnen staan zijn bv. Tot welk bedrag uw collega geld mag opnemen bij de bank. Stel desnoods een limiet op zijn bankpas. Leg de tekenbevoegdheid vast voor het betalen van facturen. En leg vast hoe u de winst verdeelt en wat een vennoot evt al inbrengt uit privé of uit een ander bedrijf.

Wij hebben meegemaakt dat de beste vrienden zakelijk een VoF aangingen en met ruzie uit elkaar gingen, Dan is schriftelijke vastlegging wel heel verstandig om problemen te voorkomen.

Als vennoot heeft u allebei recht op

 • Zelfstandigenaftrek, als u 1225 uur heeft gewerkt
 • Startersaftrek, eerste die jaar,
 • MKB-winstvrijstelling

 

Terug naar de eenmanszaak

Het ging u voorde wind totdat de crisis begon. Uw nettowinst van meer dan 150.000 euro per jaar daalde naar een winst van onder de ton. Dan kan het zijn dat het fiscaal gunstiger is om terug te gaan.

 • U hoeft dan het gebruikelijk loon van de DGA niet meer uit te betalen.
 • heeft dan weer recht op zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling, mist u voldoet aan het urencriterium van 1225 gewerkte uren per boekjaar.

Hierbij tellen alle uren die u maakt mee (ook reisuren, maken van teksten voor de website, posten van artikelen op social media, de boekhouding, verkoopfacturen, maken van offertes en facturen en studie).

Tip hou wel een agenda bij en noteer daarin uw werkzaamheden en andere afspraken en werkzaamheden. U dient uw boekhouding en agenda’s zeven jaren te bewaren na afsluiten van het boekjaar.

Door uw terugkeer naar de eenmanszaak bent u weer zzp’ er en weer hoofdelijk aansprakelijk met uw privévermogen.  En als u de BV staakt dient u evt af te rekenen. Of u dient geruisloos terug te keren.

Meer info over BV of eenmanszaak?

Pin It on Pinterest