280

BV, eenmanszaak of VoF

Voor en nadelen van BV, eenmanszaak of VoF.

BV, eenmanszaak of VoF

Eenmanszaak of BV voor de zzp’ er

U heeft een eenmanszaak en u wilt die omzetten naar een BV. Dat kan om economische redenen of om aansprakelijkheid te ontlopen.  Het tijdstip van omzetting is ook belangrijk.

BV, eenmanszaak of VoF

 

Eenmanszaak

De meeste ondernemers die starten en die niet uitgaan van een winst van 150.000 euro of meer en niet direct hun risico aansprakelijkheid dienen af te dekken, kiezen voor de eenmanszaak.  U bent dan zzp’ er – zelfstandige zonder personeel.

Iedereen kan een eenmanszaak oprichten. U heeft geen notariële akte nodig. U schrijft zich alleen in bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Voordelen eenmanszaak

Fiscaal zeer voordelig, zeker de eerste drie jaar. Omdat u als zzp’ er dan recht heeft op

 • zelfstandigenaftrek,  als u 1225 uur of meer voor uw zaak werkt,
 • startersaftrek
 • mkb-winstvrijstelling.

BV, eenmanszaak of VoF

Heeft u als zzp’ er recht heeft op zelfstandigenaftrek,dan  kunt u toevoegen aan de fiscale oudedagsreserve. Dit kost u nu geen geld, maar is een fictieve donatie waardoor u nu minder Inkomstenbelasting betaalt. De Fiscale oudedagsreserve wordt van uw inkomen afgetrokken. U bespaart nu op de te betalen Inkomstenbelasting, maar dient tzt de stand van de FOR wel weer toe te voegen aan uw inkomen of die om te zetten in een lijfrente.

Met de eenmanszaak valt u onder de Inkomstenbelasting.

De te betalen Inkomstenbelasting wordt berekend volgens tariefschijven -2018: Box 1; oplopend van 36,55% tot 52%. Vanaf een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 68.507 betaalt u 52 procent Inkomstenbelasting-.

Geen accountant bij eenmanszaak nodig

Ander voordeel voor de zzp’ er is dat hij geen accountant nodig heeft en gewoon verder kan met een goedkopere zzp-boekhouder die de balans- en winst- en verliesrekening aanlevert en uw winstaangifte die staat in uw aangifte Inkomstenbelasting verzorgt.

Een dure jaarrekening is niet verplicht en door die niet te laten opstellen bespaart u als zzp’ er honderden en misschien wel 1000 euro per jaar.

 

Jaarrekening, wat is dat

De jaarrekening is een dik boekwerkje, van oudsher verpakt in een ringband. In dit financiële verslag staan activa en passiva op de balans en omzet en kosten op de winst- en verliesrekening.

Veel accountants voegen ook een  kasstroomoverzicht toe en er staan kengetallen in om uw liquidiiteit en solvabiliteit weer te geven. Informatie die voor de zzp’ er veelal overbodig is.

Als u als zzp’ er naar de bank moet voor een financiering of voor de aanvraag van een hypotheek is een jaarrekening soms nog wenselijk, maar dan kunt u er nadrukkelijk om verzoeken bij uw zzp-boekhouder.

Het opmaken jaarrekening voor de ZZP’er vindt op deskundige wijze plaats. Het is ons vak om er voor te zorgen dat u tijdig over de volledige en juiste gegevens beschikt. De jaarrekeningen zijn modern (Excel) van opzet en goed leesbaar. Als u daar prijs op stelt wordt het bedrijfsresultaat met u besproken. Dit is NIET bij de jaarprijs inbegrepen. Het opmaken van de jaarrekening voor een eenmanszaak kost 480 euro exclusief BTW. U krijgt van ons wel elk jaar een pdf met de balans- en winst- en verliesrekening.

N.B. Voor de aanlevering bij banken inzake een door u aangevraagde lening/hypotheek in een door hen aangeboden SBR omgeving zit NIET in onze all-in-prijs. Wij rekenen daarvoor een minimum tarief van 200 euro excl. BTW

Nadeel eenmanszaak

Elk voordeel heeft zijn nadeel, dat geldt ook voor de eenmanszaak. Op juridisch vlaks is er namelijk geen verschil tussen tussen privé-vermogen en zakelijk vermogen.

Als u in de financiële problemen komt, kunnen schuldeisers/crediteuren beslag leggen op uw koopwoning, auto, bezittingen, en spaargeld. Bij een BV zijn zakelijk vermogen en privévermogen afgeschermd.

Als u een eenmanszaak heeft en u gaat trouwen, dan is het slim om eens naar huwelijkse voorwaarden te kijken en die op te stellen. Anders is uw partner straks ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de eenmanszaak.

.

BV, eenmanszaak of VoF

 

Overstap naar de BV

Is uw nettowinst- omzet minus kosten- hoger dan 150.000 euro en verwacht u dat dit structureel is dan dient u voor 1 september eens met uw boekhouder of fiscalist te praten.

Hi/zijj zet de voor- en nadelen van de eenmanszaak en de BV op een rij. In een BV bent u niet hoofdelijk aansprakelijk, tenzij schulden ontstaan door wanbeleid.

In de BV krijgt u als DGA in elk geval een minimumloon waar loonheffing op wordt ingehouden. .

Over de winst in de BV – na aftrek kosten en het loon van de DGA- betaalt u vennootschapsbelasting. In 2018 is dat 20% over de eerste € 200.000 en daarboven betaalt u 25%.

U kunt in het lopende jaar nog achteraf een BV starten als de intentieverklaring of voorovereenkomst voor 30 september is geregistreerd bij de Belastingdienst.

Uw eenmanszaak heeft normaliter vaste activa –inventaris, vervoermiddelen- op de balans staan. U schrijft daar jaarlijks op af.

Indien u overgaat naar de BV dient u deze activa over te nemen. U kunt afrekenen door de BTW over de boekwaarde af dragen. En de activa weer tegen deze prijs in te brengen in de BV. U heeft dan weer recht op vooraftrek van BTW.

Online Boekhouden - ZZP-Boekhouder

 

 

Wilt u uw eenmanszaak geruisloos in de BV inbrengen, dan heet het dat  u fiscaal gezien uw huidige onderneming staakt.

U betaalt inkomstenbelasting over de stille en fiscale reserves en over de evt. goodwill. Op de hieruit voortvloeiende winst mag u de stakingsaftrek in mindering brengen. Ook mag u een deel van de stakingswinst in een lijfrente storten.

Geruisloze inbreng

Veel zzp’ ers kiezen ervoor om de eenmanszaak geruisloos in de BV in te brengen. Vrij simpele methode.  De waarde van uw inventaris etc gaat gewoon tegen de boekwaarde over naar de BV. U hoeft niet de BTW af te rekenen in de eenmanszaak en niet terug te vragen in de BV. Dat is in principe broekzak-vestzak. Ook af rekenen over fiscale en stille reserves en goodwill blijft hier achterwege.

Als u geruisloos wilt omzetten dient u deze intentieverklaring uiterlijk negen maanden na de datum van omzetting te registreren bij de fiscus.

Voorbeeld,. Als u uw eenmanszaak miv 1 januari 2018 wilt omzetten, moet u  de intentieverklaring uiterlijk 1 oktober 2018 te registreren.

Kosten bij overstap eenmanszaak –BV

 • oprichtingskosten
 • boekhouding,
 • de KvK-registratie
 • de notariële kosten.
 • oprichtingskosten

Vroeger had u een startkapitaal nodig om een BV te beginnen. Anno 2017 is dat niet meer nodig. Ook heeft u geen kosten meer voor een notariële akte.U hoeft de BV alleen in te schrijven in het Handelsregister

 

Administratiekantoor ZZP-Boekhouder - boekhouding en boekhouden online

 

 

de boekhouding

De BV doet geen aangifte Inkomstenbelasting maar een aangifte vennootschapsbelasting. En uiteraard ook aangifte omzetbelasting.  Als privépersoon dient u wel aangifte Inkomstenbelasting te doen. Staat u als DGA op de loonlijst van uw werk BV dan dient u die jaaropgave op te geven in uw jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting.

Nadelen aan de BV

 • geen zelfstandigenaftrek,
 • geen startersaftrek
 • kan MKB winstvrijstelling niet toepassen
 • Hogere kosten aan boekhouder/accountant.

 

Stapt u over naar de BV dan is een accountant ook niet altijd verplicht. Een accountant(scontrole)  is alleen verplicht bij rechtspersonen (lees: BV, NV ),  indien aan twee van de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

 • De waarde activa is hoger dan € 4.400.000
 • De netto omzet is hoger dan € 8.800.000
 • Gemiddeld aantal werknemers bedraagt meer dan 50 man.

Veel ZZP’ers hebben twee BV’s in plaats van één. De Holding BV en de werk BV. Dit is een constructie om aansprakelijkheid te beperken.

 

Holding BV

In deze  BV gebeurt weinig. Hierin staat normaliter alleen uw vermogen, uw bezittingen  zoals  bijvoorbeeld domeinnamen en software, etc.

Omdat deze zaken in de Holding staan/zitten vallen ze niet in een evt. faillissement.

Uw echte arbeid verricht u vanuit de werk BV.  De enige aandeelhouder van de werkmaatschappij is de Holding.  In de werkmaatschappij zitten wél de risico’s.

In de werk BV moet u  wel een  aangifte inkomstenbelasting doen. U bent namelijk als DGA in loondienst en krijgt ook een jaaropgave.  De BV valt onder de vennootschapsbelasting. Uw boekhouder/accountant maakt de balans- en winst en verliesrekening op.

Daar waar de zzp’ er met de eenmanszaak kan toevoegen aan de Fiscale oudedagsreserve voor zijn pensioen. In de BV brengt  de directeur-grootaandeelhouder de pensioenrechten ten laste van de winst van de BV. De hoogte hangt af van het aantal dienstjaren bij de BV en de hoogte van het salaris van de DGA.

U mag alleen pensioen opbouwen bij een externe verzekeraar

Kamer van Koophandel

U betaalt een keer per jaar een bijdrage aan de Kamer van Koophandel. Dit bedrag €50. Dit is hetzelfde bedrag dat u ook als zzp’ er bij de eenmanszaak dient te betalen aan de KvK.

De VoF bestaat eigenlijk uit twee eenmanszaken.

Veel zzp’ ers willen met een partner ondernemen. Dit kan zijn om de activiteiten onder een dak te hebben en zo krachtiger of groter over te komen. De VoF is dan een mogelijkheid.

De vennootschap onder Firma (VoF). De omzet minus de kosten, de nettowinst wordt dan aan het einde van jaar verdeeld onder vennoten. U kunt een winstpercentage afspreken. Let u betaalt mee aan de kosten die uw partner maakt. Heeft die hoge telefoonkosten of lunchkosten dan betaalt u als vennoot indirect mee aan die kosten.

Tip stel overeenkomst op

Gaat u inderdaad de VoF oprichten leg dan uw afspraken vast in een overeenkomst. Enkele zaken die in zo’n overeenkomst kunnen staan zijn bv. Tot welk bedrag uw collega geld mag opnemen bij de bank. Stel desnoods een limiet op zijn bankpas. Leg de tekenbevoegdheid vast voor het betalen van facturen. En leg vast hoe u de winst verdeelt en wat een vennoot evt al inbrengt uit privé of uit een ander bedrijf.

Wij hebben meegemaakt dat de beste vrienden zakelijk een VoF aangingen en met ruzie uit elkaar gingen, Dan is schriftelijke vastlegging wel heel verstandig om problemen te voorkomen.

Als vennoot heeft u allebei recht op

 • Zelfstandigenaftrek, als u 1225 uur heeft gewerkt
 • Startersaftrek, eerste die jaar,
 • MKB-winstvrijstelling

 

Terug naar de eenmanszaak

Het ging u voorde wind totdat de crisis begon. Uw nettowinst van meer dan 150.000 euro per jaar daalde naar een winst van onder de ton. Dan kan het zijn dat het fiscaal gunstiger is om terug te gaan.

 • U hoeft dan het gebruikelijk loon van de DGA niet meer uit te betalen.
 • heeft dan weer recht op zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling, mist u voldoet aan het urencriterium van 1225 gewerkte uren per boekjaar.

Hierbij tellen alle uren die u maakt mee (ook reisuren, maken van teksten voor de website, posten van artikelen op social media, de boekhouding, verkoopfacturen, maken van offertes en facturen en studie).

Tip hou wel een agenda bij en noteer daarin uw werkzaamheden en andere afspraken en werkzaamheden. U dient uw boekhouding en agenda’s zeven jaren te bewaren na afsluiten van het boekjaar.

Door uw terugkeer naar de eenmanszaak bent u weer zzp’ er en weer hoofdelijk aansprakelijk met uw privévermogen.  En als u de BV staakt dient u evt af te rekenen. Of u dient geruisloos terug te keren.

Meer info over BV of eenmanszaak?

Ik ben vanaf 2019 bij peter hij is toppie boekhouder altijd goed geregeld
Ahmad Hfnie
Since 2022 working together with Peter . I can recommend him for all .Always... everything done in the time with nice results.Lees meer
Patryk Stanior
Peter werkt accuraat en is vakkundig. Staat je altijd netjes te woord en is... oplossingsgericht. Kan hem zeker aanbevelen.Lees meer
Ron Kanon
Ik werk al jaren naar volle tevredenheid samen met Peter. Als zzp'er kan ik met... al mijn boekhoudkundige en fiscale vragen bij hem terecht. Hij is goed bereikbaar en antwoordt snel, heel fijn. Prettig contact, vriendelijk. Regelt de zaken netjes per kwartaal en per jaar. Op basis van mijn ervaringen raad ik ZZP-Boekhouder Peter Brink van harte aan!Lees meer
Marianne Molleman
Rob Brink
Zeer goeie ervaring gehad met deze boekhouders. Groetjes Ferdi
Ferdi BikeCenter
Goeie boekhouder. Altijd bereikbaar.Denkt snel mee in oplossingen.Heeft mij... in het begin heel wat ellende bespaard!Lees meer
Sancder Vos
Goede dagPeter Brink is 100% te vertrouwenEen aanrader dus.Peter is al... 2jaar mijnBoekhouder en ben zeer tevredenFacturen boekhoudingLees meer
Michael Martin Colombo
Peter Brink denkt mee, reageert snel en is betrouwbaar. Hij is goed... geinformeerd over nieuwe regelingen/besluiten voor ZZP'ers. We werken al jaren met ZZP Boekhouder.Lees meer
Karin Frenay (Karin Frenay Artworks)
Ik René Mulder van Mulder Security zit nu vanaf 2015 bij Peter en kan niet... anders zeggen dat ik zeer tevreden ben als ik vragen heb gaat hij er gelijk mee aan de slag en komt ook met de juiste oplossingen en antwoorden helemaal topPeter is een aanrader voor een iederLees meer
Rene Mulder
I am very happy with Peter's work and all his help in the last 3 years. We had... a few complicated issues, but he always helped out to sort out the necessary documents, including reports and balances for mortgage request.Lees meer
Zoltán Pásztor
Zeer tevreden met de service van Peter. Hij heeft mij heel goed geholpen!
Kiki von Meijenfeldt
Ik laat al bijna vier jaar mijn boekhouding doen door Peter. Altijd een... prettige ervaring geweest.Peter is goed georganiseerd, betrouwbaar en snel met antwoorden. Wat ook fijn is dat hij goed en duidelijk dingen kan uitleggen die ik niet begrijp. Hij neemt de tijd om je te helpen, ook als dat wat extra werk betekent. En in mijn ervaring is Peter heel accuraat in zijn werk. Daarom mag hij mij tot een van zijn trouwe klanten rekenen.Lees meer
Lovely Uhlenbeek
Gedegen geadviseerd en snel doorverwezen
petra maas
Ik ben al sinds 2010 klant bij Zzp-boekhouder/Peter. Naar alle... tevredenheid.Het is een verademing om iemand te hebben die altijd bereid is met je mee te denken en je daarbij niet het gevoel geeft dat je ‘domme’ vragen stelt. Dat heb ik helaas wel eens anders meegemaakt.Net als veel andere kleine ondernemers, zijn financien nou niet bepaald mijn hobby en dan is het prettig om iemand te hebben die je daarbij helpt en een beetje flexibel is. Dat Peter een vast bedrag rekent, is daarbij prettig overzichtelijk. Altijd snel bereikbaar en niet te beroerd om als nodig net een stap harder te lopen. Echt een aanrader!Lees meer
Linda Metman
Peter is bereikbaar, snel en zeer behulpzaam. Nadat ik hem voorstelde waarmee... ik hulp nodig had heeft hij mij voorzien van zakelijk advies en hulp gegeven exact waar ik het nodig had. Ik ben erg tevreden en beveel Peter dan ook absoluut aan!Lees meer
Marc Smeets
Peter heeft mij geholpen met een aantal boekhoudkundige probleempjes waar ik... zelf niet uit kwam, Peter is heel direct en duidelijk.Een vakman!!!Lees meer
barry schouten
I’m very satisfied to do my administration with Peter. I recommend! It’s easy... to get contact with Peter in English.Lees meer
Katarzyna Konieczna
Als architectenbureau zijn we geen makkelijke klant voor een boekhouder. Ons... hoofddoel is niet direct het ondernemerschap. Onze focus ligt op mooie dingen maken. Ondertussen zitten we al jaren bij Peter Brink. Hij is een heel goed vakmens die voor ons naast de vaste boekhouding zelfs prognoses maakt en liquiditeitsbegrotingen opstelt. Maar vooral waarderen wij zijn menselijke kant. Hij kan zich heel goed inleven in onze situatie en denkt altijd met ons mee. Top boekhouder!Lees meer
Ruud Visser
Im very happy to do my administration with Peter. Always Professional and... helpfull!Lees meer
Damian Rydel
Als ZZP’er zocht ik naar een goede, betrouwbare en betaalbare boekhouder. Ik... ben bedrijfsmatig met hele andere dingen bezig en ik heb weinig of geen aandacht voor mijn boekhouding. En ook geen zin in.Gekregen waar ik naar op zoek was. Iemand die mij persoonlijk kan adviseren bij vragen en mijn aangifte inkomstenbelasting en jaarrekening wil verzorgen. En dat doet hij goed: degelijk advies en overzichtelijke stukken. Op mijn vragen werd binnen 24 uur gereageerd. Snelle service dus, uitstekend geholpen. Vakman.Daarom heel erg blij met Peter.Lees meer
mark sluiter
Goed bereikbaar. Heldere communicatie. Geen gedoe. Een aanrader!
Martin Faas
I'm very happy I found Peter (ZZP Boekhouder). He is very experienced about... freelancer accounting and always gives me great advice about my business, expenses and invoicing. Can only recommend his service!Lees meer
Szonja Kisgergely
Super snel en duidelijk geholpen!
natalie bogtman
Ik werk nu ruim 3 jaar met Peter als boekhouder. Prima boekhouder. To the... point. Altijd bereikbaar en vrijwel direct antwoord op vragen. Dat is heel fijn.Lees meer
Reggae Agenda.NL
Zeer kundig, super vriendelijk, service gericht en betrouwbaar. Inmiddels al... vele jaren een goede partner.Lees meer
Boudewijn En Roekshane Pool
Peter, is pragmatisch deskundig en zeer toegankelijk. Goed bereikbaar met een... snelle reactietijd. Zeer tevredenLees meer
Robert van de Velde
Peter doet al aantal jaren mijn boekhouding. Hij denkt met je me mee en komt... met informatie die betrekking heeft op je eigen branche of persoonlijke omstandigheden.Lees meer
Jeannette Huiberts
Peter is praktisch, snel en deskundig. Verstaat zijn vak en komt met besparende... tips. En wat me extra aanspreekt is dat hij echt geïnteresseerd is in mijn vakgebied (coaching / persoonlijke ontwikkeling).Lees meer
Jules Frenay
Peter staat altijd klaar met raad & daad. Snelle reactie prijs... kwaliteitsverhouding top!!Lees meer
Judica Verbaas
Peter is very good in His profesion. Always answering or calling back very... soon. . Always looking for the best solutions and His English is also good. Im very happy to have my documents in his hands!!!!Greetings KamilLees meer
Kamil Magdzinski
Peter heeft mij enorm geholpen met mijn bedrijf en begeleid in het nemen van... juiste beslissingen aangaande bedrijfsinvesteringen. Heel fijn dat hij ook in de avonduren bereikbaar is !!!Lees meer
Maravilha Maastricht
Kan niets anders zeggen dan dat ik zeer tevreden ben. Het is een prettig idee... wanneer een professional met je meekijkt en waar nodig aan de bel trekt of tips geeft. Een goede boekhouder neemt je een aantal zaken uit handen. Dat geeft rust. Daarnaast is ZZP-boekhouder scherp geprijsd. Ook niet onbelangrijk. Top service!Lees meer
W Equirk
Waar ik behoefte aan heb is een vraagbaak. Een plek waar in vragen kan stellen... en kan sparren. Een service die betrouwbaar is en goed werk levert. Dat heb ik gevonden. Ik weet vooraf precies wat de kosten zijn en wanneer ik vragen heb, kan ik altijd bellen. Ik ben zeer tevreden.Lees meer
Pin 12
Vooral op de hoogte van actuele wijzigingen in het zwalkenede overheidsbeleid.... VAR, Modelovereenkomsten etc. Denkt mee!Lees meer
Vincent van Witteloostuyn
Zit nu 2 jaar bij Peter en het bevalt goed. Hij is goed bereikbaar, zegt waar... het op staat en handelt snel. Hij denkt goed mee voor mij als ZZP'er. Zijn eigenzinnigheid kan ik waarderen en komt ook ten goede van mijn bedrijf. Ik kan Peter "ZZP Boekhouder" zeker aanraden!Lees meer
Gideon Biegstraaten
Vanaf het moment dat ik ZZP-er werd, werk ik samen met Peter. Hij reageert snel... op mijn vragen en is heel nauwkeurig. En dit voor een scherpe prijs!Lees meer
Nikolett Törteli
ZZP Boekhouder, de naam omschrijft alles waar hij voor staat. Een uitstekende... boekhouder voor een zzp´er. Snel en volledig. Een aanrader!Lees meer
Remco van der Linden
Goed bereikbaar- letterlijk én figuurlijk, professional- haalt het beste voor... jou uit je boekhouding, denkt in mogelijkheden, eigenzinnig- past goed bij een zzp-er :). Nog niet gebeld? Zou ik wel doen!Lees meer
Esther Hooijmaijers
goede, snelle service!
Vincent Vonk
Altijd snel reactie op vragen en dus goed bereikbaar!
Wicky van Zelst
Ik werk al jaren samen met Peter van ZZP Boekhouder en ben zeer tevreden. Wat... ik vooral prettig vind is dat ik altijd terecht kan voor vragen. Een mailtje of een telefoontje en ik krijg meteen antwoord, zelfs in het weekend. Ik vind de service ook heel compleet. Al met al een aanrader voor iedere zelfstandige!Lees meer
Dave van Deudekom
js_loader

Pin It on Pinterest