ZZP-boekhouder vraagt geen toeslagen voor de zzp’ er aan en wij vragen ook geen heffingskorting voor zzp’ er en werknemer aan. Wij zijn er wél voor de aangiften Inkomstenbelasting en omzetbelasting.

Als zzp’ er en als werknemer krijgt u te maken met heffingskortingen. Een heffingskorting is een korting op de te betalen/ in te houden inkomstenbelasting.  Door de toepassing van zo’n korting betaalt u minder Inkomstenbelasting of houdt u als werknemer netto meer loon per maand over.

Of u in aanmerking komt voor een heffingskorting en welke er zijn, zetten wij voor u op een rijtje.

Heffingskorting voor zzp’ er en werknemer

Alles hangt af van uw persoonlijke situatie. Bent u in loondienst of  krijgt u een uitkering? Dan houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie al rekening met een aantal heffingskortingen.

 

Heffingskorting voor zzp' er

Algemene heffingskorting voor zzp’ er en werknemer

Iedereen kan de algemene heffingskorting krijgen. Maar of u volledig gebruik kunt maken van deze heffingskorting, hangt af van uw leeftijd en of u het hele jaar in Nederland hebt gewoond.

De algemene heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U krijgt minder algemene heffingskorting als uw inkomen stijgt. De algemene heffingskorting is maximaal het bedrag dat u moet betalen aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Arbeidskorting

Werkt u, dan krijgt u ook de arbeidskorting. Deze korting wordt berekend over het arbeidsinkomen. Uw werkgever houdt daar rekening mee. Let wel op als u in een jaar twee werkgevers hebt, stel deze dan op de hoogte.

Ook als u een laag inkomen hebt, zijn heffingskortingen mogelijk. Soms is het ook van belang of u een fiscale partner hebt.

Wanneer bent u fiscaal partner

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partner dan bent u elkaars fiscaal partner. Bent u niet getrouwd maar heeft u samen een kind dan geldt u ook als fiscaal partner.

Maar als u niet getrouwd bent en u neemt uw partner op in uw pensioenregeling, bent u ook fiscaal partner.

Fiscaal partnerschap heeft voordelen, maar zoals Johan Cruijff het al mooi verwoordde ‘ elk voordeel heb zijn nadeel’.

 

Heffingskorting voor zzp' er

 

Voordelen fiscaal partnerschap

U mag bij bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte. Dat is aantrekkelijk als de ene partner een hoger belastingtarief betaalt dan de ander. Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld de aftrekpost voor de eigen woning of studiekosten voor zijn rekening nemen. Deze persoon heeft het meeste belastingvoordeel.

 

Uitbetaling heffingskorting

Heeft u geen inkomen, dan heeft u  geen recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting. Heeft u een fiscaal partner dan heeft u dat wel.

 • Als die fiscale partner tenminste  een inkomen heeft boven de €11.000 en jonger is dan de AOW-leeftijd. Dat levert u maximaal €2242 voordeel op. Dat is netto geld.
 • Voor AOW’ers is de uitbetaling van de algemene heffingskorting max.  €1145. Bent u ná 1962 geboren, dan wordt niet de hele heffingskorting uitbetaald.
 • Verder is het door schuiven met posten soms mogelijk voor 1 van de 2 nét de hoge ouderenkorting van €1187 binnen te slepen. Je krijgt die hoge korting alleen als het belastbaar inkomen minder is dan €35.949. Is je inkomen hoger, dan is de ouderenkorting maar €70.

Video Thumbnail

 

Box-3

Elke Nederlander heeft een heffingsvrij vermogen van van € 25.000. Bent u elkaars fiscale partner dan is dit het dubbele  50 mille.

Dat kan gunstig zijn als een van de twee meer vermogen heeft op 1 januari dan €24.437. Hij/zij kan dan gebruiken maken van de vrijstelling van de partner.

 

Elk voordeel heb zijn nadeel

Heeft u een fiscaal partner dan zijn de drempels om bv ziektekosten en giften af te trekken hoger dan als u alleen bent.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Staat er een kind jonger dan 12 jaar op uw adres ingeschreven en is dat uw kind of het kind is van uw fiscale partner dan komt u in aanmerking voor Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Ook

 • een pleegkind, alleen als u deze opvoedt en onderhoudt als een eigen kind, mits u geen vergoeding krijgt.
 • een geadopteerd kind
 • kind uit een eerdere relatie van uw echtgenoot of geregistreerd partner
 • gelden als kinderen waarvoor u evt Inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt krijgen.

 

 • Uw kind dient op 1 januari wel jonger te zijn dan 12 jaar.
 • Uw kind staat minimaal  6 maanden in 1 kalenderjaar bij de Basisregistratie Personen ingeschreven op uw woonadres.
 • Arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag. Of als zzp’ er krijgtu  de zelfstandigenaftrek of u kunt deze krijgen.
 • U bent alleenstaand en u werkt. Of u hebt een fiscale partner,  u werkt beiden en u hebt het laagste arbeidsinkomen.

Video Thumbnail

 

Het co-ouderschap

Als  u co-ouder bent en uw kind staat bij de Basisregistratie Personen ingeschreven op het woonadres van de andere ouder, dan hebt u toch recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als uw kind doorgaans ten minste 3 hele dagen per week in elk van de huishoudens verblijft. U voldoet ook aan deze eis als het kind om de week bij de ene en de andere ouder verblijft.

Voor meer info over de Inkomensafhankelijke combinatiekorting verwijzen wij u naar de desbetreffende instanties.

Alleenstaandeouderenkorting

Als pensionado komt u in aanmerking voor de  alleenstaandeouderenkorting als u:

 • in het jaar van aangifte een AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt of daar recht op hebt
 • U in het jaar van aangifte geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt, omdat u vóór de AOW-leeftijd in het buitenland woonde of erkend gemoedsbezwaarde bent en daarom geen (volledig) recht op een AOW-uitkering hebt opgebouwd.

Pin It on Pinterest