Rekeningschema ZZP’ er

Overzicht van het rekeningschema ZZP’ er voor de boekhouding.

 

0060 Machines en installaties Balans Materiële vaste activa
0070 Inventaris Balans Materiële vaste activa
0080 Vervoermiddelen Balans Materiële vaste activa
0600 Eigen vermogen Balans Eigen vermogen
1000 Kas Balans Liquide middelen
1100 Bank Balans Liquide middelen
1300 Debiteuren Balans Vorderingen
1500 Af te dragen BTW 21% Balans Belastingen
1510 Af te dragen BTW 6% Balans Belastingen
1520 Te vorderen BTW 21% Balans Belastingen
1530 Te vorderen BTW 6% Balans Belastingen
1540 BTW te betalen Balans Belastingen
1550 Afrdacht BTW Balans Belastingen
1600 Crediteuren Balans Schulden
1700 Tebetalen kosten Balans Vorderingen / schulden
2000 Kruisposten Balans Liquide middelen
3000 Voorraad Balans Voorraad
3100 Onderhanden werk Balans Voorraad
4050 Kantinekosten W&V Personeelskosten
4051 Bedrijfskleding W&V Personeelskosten
4052 Studiekosten W&V Personeelskosten
4060 Reiskosten W&V Personeelskosten
4090 Overige personeelskosten W&V Personeelskosten
4100 Huur gebouwen W&V Huisvestingskosten
4105 Onderhoud gebouw W&V Huisvestingskosten
4120 Gas / water / licht W&V Huisvestingskosten
4125 Schoonmaakkosten W&V Huisvestingskosten
4130 Verzekering gebouwen W&V Huisvestingskosten
4190 Overige huisvestingskosten W&V Huisvestingskosten
4300 Contributies en abonnementen W&V Kantoorkosten
4310 Kantoorbenodigdheden W&V Kantoorkosten
4320 Telefoonkosten W&V Kantoorkosten
4330 Porti W&V Kantoorkosten
4340 Overige kantoorkosten W&V Kantoorkosten
4400 Brandstoffen W&V Autokosten
4410 Lease W&V Autokosten
4420 Onderhoud vervoermiddelen W&V Autokosten
4430 Leasing vervoermiddelen W&V Autokosten
4440 Assuranties vervoermiddelen W&V Autokosten
4450 Wegenbelasting W&V Autokosten
4460 Privé gebruik auto W&V Autokosten
4470 BTW prive gbebruik auto W&V Autokosten
4490 Overige autokosten W&V Autokosten
4500 Reclame en advertentiekosten W&V Verkoopkosten
4510 Reis en verblijfskosten W&V Verkoopkosten
4520 Representatiekosten W&V Verkoopkosten
4590 Overige verkoopkosten W&V Verkoopkosten
4600 Administratiekosten W&V Algemene kosten
4640 Bankkosten W&V Algemene kosten
4650 Verzekeringen W&V Algemene kosten
4690 Overige algemene kosten W&V Algemene kosten
4810 Afschrijving inventaris W&V Afschrijvingen
4820 Afschrijving machines W&V Afschrijvingen
4830 Afschrijving vervoermiddelen W&V Afschrijvingen
4900 Kleine ondernemersregeling btw W&V Diverse baten en lasten
4990 Overige baten W&V Diverse baten en lasten
4995 Overige lasten W&V Diverse baten en lasten
7000 Inkoopwaarde van de omzet W&V Inkoopwaarde van de omzet
8000 Omzet W&V Omzet

 

Rekeningschema ZZP' er

 

Pin It on Pinterest