Rekeningschema ZZP’ er

Overzicht van het rekeningschema ZZP’ er voor de boekhouding.

 

0060Machines en installatiesBalansMateriële vaste activa
0070InventarisBalansMateriële vaste activa
0080VervoermiddelenBalansMateriële vaste activa
0600Eigen vermogenBalansEigen vermogen
1000KasBalansLiquide middelen
1100BankBalansLiquide middelen
1300DebiteurenBalansVorderingen
1500Af te dragen BTW 21%BalansBelastingen
1510Af te dragen BTW 6%BalansBelastingen
1520Te vorderen BTW 21%BalansBelastingen
1530Te vorderen BTW 6%BalansBelastingen
1540BTW te betalenBalansBelastingen
1550Afrdacht BTWBalansBelastingen
1600CrediteurenBalansSchulden
1700Tebetalen kostenBalansVorderingen / schulden
2000KruispostenBalansLiquide middelen
3000VoorraadBalansVoorraad
3100Onderhanden werkBalansVoorraad
4050KantinekostenW&VPersoneelskosten
4051BedrijfskledingW&VPersoneelskosten
4052StudiekostenW&VPersoneelskosten
4060ReiskostenW&VPersoneelskosten
4090Overige personeelskostenW&VPersoneelskosten
4100Huur gebouwenW&VHuisvestingskosten
4105Onderhoud gebouwW&VHuisvestingskosten
4120Gas / water / lichtW&VHuisvestingskosten
4125SchoonmaakkostenW&VHuisvestingskosten
4130Verzekering gebouwenW&VHuisvestingskosten
4190Overige huisvestingskostenW&VHuisvestingskosten
4300Contributies en abonnementenW&VKantoorkosten
4310KantoorbenodigdhedenW&VKantoorkosten
4320TelefoonkostenW&VKantoorkosten
4330PortiW&VKantoorkosten
4340Overige kantoorkostenW&VKantoorkosten
4400BrandstoffenW&VAutokosten
4410LeaseW&VAutokosten
4420Onderhoud vervoermiddelenW&VAutokosten
4430Leasing vervoermiddelenW&VAutokosten
4440Assuranties vervoermiddelenW&VAutokosten
4450WegenbelastingW&VAutokosten
4460Privé gebruik autoW&VAutokosten
4470BTW prive gbebruik autoW&VAutokosten
4490Overige autokostenW&VAutokosten
4500Reclame en advertentiekostenW&VVerkoopkosten
4510Reis en verblijfskostenW&VVerkoopkosten
4520RepresentatiekostenW&VVerkoopkosten
4590Overige verkoopkostenW&VVerkoopkosten
4600AdministratiekostenW&VAlgemene kosten
4640BankkostenW&VAlgemene kosten
4650VerzekeringenW&VAlgemene kosten
4690Overige algemene kostenW&VAlgemene kosten
4810Afschrijving inventarisW&VAfschrijvingen
4820Afschrijving machinesW&VAfschrijvingen
4830Afschrijving vervoermiddelenW&VAfschrijvingen
4900Kleine ondernemersregeling btwW&VDiverse baten en lasten
4990Overige batenW&VDiverse baten en lasten
4995Overige lastenW&VDiverse baten en lasten
7000Inkoopwaarde van de omzetW&VInkoopwaarde van de omzet
8000OmzetW&VOmzet

 

Rekeningschema ZZP' er

 

Pin It on Pinterest