Wat is investeringsaftrek?

Investeringsaftrek. Daar heeft u recht op als u in 2017 meer dan 2300 euro exclusief BTW investeert in vaste activa. Bv Inventaris. Dit heet de (KIA).

Er zijn drie soorten investeringsaftrek:

  • De kleinschaligheidsinvesterings-aftrek (KIA)
  • De milieu-investerings-aftrek (MIA)
  • De energie-investerings-aftrek (EIA)

Wat is investeringsaftrek?

Kleinschaligheidsinvesterings-aftrek (KIA)

Elke afzonderlijke investering moet wel 450 euro excl. BTW of meer bedragen, is de investering lager dan komen de kosten direct ten laste van uw winst en verliesrekening, weet zzp-boekhouder

De zzp’ er krijgt geen KIA als hij investeert in een woonhuis, verhuurde roerende en onroerende zaken, personenauto, goodwill, concessies en vergunningen.

Het max bedrag waarover u KIA kunt krijgen is € 309.693

Paar Investerings aftrek tips

  • U krijgt geen investerings aftrek als u minder dan € 2.300 excl BTW investeert in 1 jaar.
  • Het hoogste percentage aan KIA dat u kunt krijgen bedraagt 28 procent
  • Verkoop u de activa weer binnen 5 jaar dan moet u over de verkoopprijs excl BTW weer desinvesterings betalen
  • Om voor KIA in aanmerking te komen hoeft u niet 1225 uur of meer voor uw zaak te werken

 

Video ThumbnailWat is investeringsaftrek? Investeringsaftrek. Daar heeft u recht op als u in 2017 meer dan 2300 euro exclusief BTW investeert in vaste activa. Bv Inventaris. Dit heet de (KIA). Er zijn drie soorten investeringsaftrek: De kleinschaligheidsinvesterings-aftrek (KIA) De milieu-investerings-aftrek (MIA)

 

De milieu-investeringsaftrek (MIA)

Milieu-investeringsaftrek (MIA. Hiermee kan u tot maximaal 36 procent van het geïnvesteerde bedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Dit percentage van aftrekbaarheid hangt samen met de milieu-effecten.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Energie-investeringsaftrek (EIA) is voor de zzp’ er en mkb’ er die hebben geïnvesteerd in energiebesparende technieken. En de EIA is voor ondernemers die duurzame energie in hun bedrijf toepassen. U bespaart en op energiekosten en op de te betalen inkomstenbelasting. Naast de afschrijving op uw  investering (aanschaf + de voortbrengingskosten) kan u 58 procent extra aftrekken van de winst.

Boekhouder gezocht?

  • Contact ZZP Boekhouder voor meer informatie. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar van 8.30 tot 22.00 uur. Omdat we weten dat de zzp’ er ook graag na werktijd belt.
  • Telefoon: 06 1393 6399
  • Email: [email protected]

 

Pin It on Pinterest