Per 1 januari 2010 zijn de tarieven voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) aangepast. Het gaat deels om een verlaging en deels om een verhoging van de tarieven, weet zzp boekhouder

Personenauto

Zeer zuinige personenauto’s zijn per 1 januari 2010 geheel vrijgesteld van mrb. Een deel van de tariefsverhoging wordt veroorzaakt door de inflatie. Een ander deel van de verhoging is ter compensatie van de verlaging van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). De verhoging mrb geldt voor personenauto’s, bestelauto’s van particulieren en motorrijwielen. Deze aanpassing hangt samen met de toekomstige invoering van kilometerheffing. De nieuwe tarieven zijn vanaf januari 2010 opgenomen in de rekenmodule motorrijtuigenbelasting. Deze kunt u vinden op www.belastingdienst.nl.

Pin It on Pinterest