Wijzigingen mbt alleenstaande ouder in 2015

Bent u alleenstaande ouder en kreeg u in 2014 (aanvullende) alleenstaande ouderkorting, dan verandert er het een en ander in 2015. In 2015 wordt het maximale bedrag aan kindgebonden budget voor alleenstaande ouders verhoogd.

 

Wijzigingen mbt alleenstaande ouder in 2015

 Inkomstenbelasting

Bent u ouder en heeft u in 2014 bij de aangifte van de inkomstenbelasting een heffingskorting ontvangen mbt ouderschapsverlof, afhankelijk van het aantal uren ouderschapsverlof en de terugval in inkomen door het ouderschapsverlof. In 2015 vervalt dit. Informeer bij uw werkgever. In bepaalde cao’s worden de uren dat u ouderschapsverlof opneemt, voor een deel doorbetaald. Dit is de enige financiële bijdrage die er in 2015 nog bestaat voor ouderschapsverlof

Alleenstaande ouder in bijstand

Bent u alleenstaande ouder en zit u in de bijstand, dan kreeg u in 2014 20% van het minimumloon extra dan alleenstaanden met bijstand. Deze toeslag voor alleenstaande ouders verdwijnt. Dit wordt gecompenseerd door de verhoging van het kindgebonden budget.

Video Thumbnail

 

Pin It on Pinterest