Heeft u een bv en pensioen in eigen beheer. Vanaf 2 juli 2017 mag u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv.  Neem meteen contact op met uw fiscalist en of accountant want zij dienen u voor te lichten over de keuzes die u kan maken.

De huiskamervraag is. Wat doet u met uw bestaande pensioenvoorziening in eigen beheer?

Er zijn drie mogelijkheden. Hieronder een summiere toelichting, meer info bij uw accountant.

Er is een overgangsperiode van drie jaar (2017, 2018, 2019), waarin u de tijd krijgt om te kiezen wat u gaat doen met het opgebouwde pensioen.

  • afkopen,
  • omzetten
  • laten staan.

 

Afkopen met belastingkorting

U kunt het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer met een belastingkorting afkopen. In 2017 geldt een belastingkorting van 34,5%. U bent loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale balanswaarde van uw pensioenaanspraak op 31 december 2015.

De waardestijgingen na die datum zijn volledig belast. In 2018 bedraagt de belastingkorting 25% en in 2019 19,5%. U bent in deze jaren geen revisierente verschuldigd.

Als u pas na 2019 besluit om af te kopen kost het u veel geld. U betaalt en een hoog tarief in de loonheffing plus 20% revisierente.

Advies

U dient zich altijd goed te laten voorlichten door een fiscalist of door uw accountant, omdat aan elk van de drie keuzes ook nadelen zitten.

Wijzigingen pensioen in eigen beheer per 2/7

 

 

Pensioen omzetten in oudedagsverplichting

U kunt uw opgebouwde pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting. Het is mogelijk om de oudedagsverplichting alsnog af te kopen. Doet u dit in 2017, 2018 of 2019 dan kunt u profiteren van de belastingkorting.

Video ThumbnailHeeft u een bv en pensioen in eigen beheer. Vanaf 2 juli 2017 mag u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv.  Neem meteen contact op met uw fiscalist en of accountant want zij dienen u voor te lichten over de keuzes die u kan maken. De huiskamervraag is. Wat doet u met uw bestaande pensioenvoorzi

U laat pensioen in eigen beheer gewoon staan –wu wei-

De huidige regels blijven dan gelden. U mag vanaf 1 juli 2017 geen verdere opbouw aan het pensioen in eigen beheer te doen. Het is wel noodzakelijk om per jaar de oprenting van de reeds opgebouwde pensioenrechten te doen. En evt. dient u ook per jaar te indexeren.

Advies

U mag pas dividenduitkering uitkeren mits er voldoende vermogen in uw bv is en blijft voor pensioendekking.

Pin It on Pinterest