Wat gaat het  nieuwe regeerakkoord Rutte III ‘Vertrouwen in de toekomst’ de zzp’ er en mkb’ er brengen. ZZP-boekhouder zes belangrijke punten voor u op een rij.

  • Overbruggingsregeling: transitievergoeding

Heeft u een MKB-bedrijf met minder dan 25 werknemers dan maakt u in 2018 eerder aanspraak op de overbruggingsregeling bij een transitievergoeding. Als u als eigenaar bij het ontslag van een werknemer de transitievergoeding niet volledig kunt voldoen, dan kunt u gebruikmaken van deze regeling. Ook komt er door Rutte III compensatie voor de transitievergoeding voor de MKB’ er die hun bedrijf beëindigen door ziekte of pensionering.

 

Wijzigingen regeerakkoord Rutte III op een rij

  • Ontslagrecht werknemers

U krijgt het makkelijker volgens het regeerakkoord Rutte III om een werknemer te ontslaan. Een rechter kan het arbeidscontract ook beëindigen wanneer ‘van elk van de afzonderlijke bestaande ontslaggronden onvoldoende wettelijke basis is voor ontslag’. De werknemer heeft in dit geval wél recht op een extra vergoeding van maximaal de helft van de transitievergoeding.

  • Vennootschapsbelasting daalt

regeerakkoord Rutte III brengt de tarieven voor vennootschapsbelasting omlaag. Over de eerste 200.000 euro moet momenteel 20% belasting worden betaald. Tot aan 2021 is het plan dit te verlagen naar 16%. Winsten boven de 200.000 euro gaan van 25% naar 20%.

  • Vaderschapverlof

Vaders krijgen vanaf 1 januari 2019 vijf in plaats van twee dagen vaderschapsverlof. Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners een aanvullend verlof van vijf weken.

  • Loondoorbetaling bij ziekte

De loondoorbetaling bij ziekte gaat -bij minder dan 25 werknemers- van twee jaar naar één jaar. Doel is dat er meer personeel wordt aangenomen en de WW gedeeltelijk leegloopt.

  • Proeftijd en tijdelijke contract

Als werkgever kunt u werknemers een langere proeftijd geven. Dit is afhankelijk van de lengte van het contract. Is het meerjarencontract langer dan twee jaar, dan mag de proeftijd drie maanden duren. Bij een korter contract blijft het bij twee maanden. Sluit u een contract voor onbepaalde tijd af dan wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden.

 

 

 

Pin It on Pinterest