De Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA) is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen. Bij een investeringsbedragvan de zzp’er  tot EURO 2.200 bedraagt de KIA nihil, weet zzp boekhouder Daarboven bedraagt de aftrek tot een investeringstotaal van EURO 54.000 28%. Bij een investeringsbedrag tussen EURO 54.000 en EURO 100.000 is de aftrek een vast bedrag van EURO 15.120.

Wilt u belastingvoordeel? Investeer meer dan 2200 euro

Bij een investeringsbedrag tussen EURO 100.000 en EURO 300.000 is de aftrek EURO 15.120 verminderd met 7,56% van het gedeelte van de investering boven EURO 100.000. Als de investeringen meer bedragen dan EURO 300.000 is er geen recht op KIA.

Pin It on Pinterest