ZZP-all-in+

Dit ZZP-all-in+pakket is het meest luxe pakket dat wij kunnen aanbieden en kost 115 euro per maand exclusief BTW. Naast de werkzaamheden die al in het ZZP-all-in-pakket zitten heeft u hierbij ook recht op de jaarrekening.

 • het voeren van uw complete administratie grootboek, crediteuren, debiteuren, bank etc
 •  de aangiften omzetbelasting per kwartaal of per maand
 • Alle pdf’s worden digitaal opgeslagen
 • Wij halen en brengen uw administartie of u kunt gratis online aanleveren
 • Zijn ook na 18.00 uur open en ook in het weekend bereikbaar
 • U krijgt advies-op-maat van één vaste contactpersoon
 • Wij vragen uitstel aan voor uw aangifte Inkomstenbelasting
 • Wij dienen uw aangifte Inkomstenbelasting in.

 

ZZP-all-in+

Jaarrekening in ZZP-all-in+

De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst en verliesrekening en de toelichting daarop. Wat doen wij voordat we de jaarrekening kunnen afronden

 • Verwerken van de administratie
 • Beoordelen van de verwerkte administratie
 • Laatste vragen aan u stellen
 • Balans posten boeken
 • Fiscale aftrekposten bekijken en toepassen
 • Afschrijvingsstaat maken
 • Kolommen-balans maken
 • Rapportage jaarrekening maken
 • Kasstroomoverzicht maken
 • Kengetallen -current ratio, quick ratio, solvabiliteit- weergeven
 • Bespreken concept met u

Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van uw onderneming per 31-12-2015.

Aan de linkerkant van de balans -debetzijde- staan de bezittingen van uw bedrijf. Rechts -credit staat het vermogen van het bedrijf. Dit vermogen bestaat uit eigen vermogen en vreemd vermogen -bv schuld bij bank, ntb crediteuren, schuld BTW, nog te betalen kosten op 31-12.

De winst-verlies rekening, is een totaal van wat u in 2015 heeft omgezet excl btw en welke kosten u heeft gemaakt, ook excl BTW.Onder aan de streep blijft uw nettowinst over.

Contact ZZP-boekhouder

Heeft u interesse en/of wilt u meer indo, bel 06-13936399 of mail naar [email protected]

 

 

Pin It on Pinterest