ZZP-boekhouder heeft de belangrijkste wijzigingen van Prinsjesdag voor de zzp’ er op een rij gezet. In 2018

Minder belasting in box 3 betalen

Box 3 is al jaren voor vele Nederlanders een doorn in het oog. U moet belasting betalen over spaargeld en vaak is de heffing over uw vermogen hoger dan het behaalde rendement. Heeft u vermogen in Box 3 dan is in 2016 al ingevoerd dat niet meer het gehele vermogen in box 3 tegen hetzelfde tarief wordt belast. Elke schijf heeft een eigen percentage, deze percentages worden voor 2018 iets verlaagd.

 

zzp-voor- en nadelen Prinsjesdag op een rij

 

Prinsjesdag ‘ Oprichten B.V. word interessanter’

U twijfelt als ondernemer of u een eenmanszaak of B.V. wilt starten. Een B.V. is in de regel fiscaal interessant als u 150.000 euro of meer winst behaalt. Maar u kunt ook een B.V. oprichten als u uw privé-aansprakelijkheid inzake wil beperken. In 2018 wordt de eerste schijf van de vennootschapsbelasting, belast met 20%, verruimd met 50.000 euro. U hoeft in 2018 over een winst van 250.000 euro 20% belasting te betalen, dat bedrag was twee ton.

 

0,5% verlaging maximale hypotheekrenteaftrek

In 2018 mag de hypotheekrente maximaal tegen 49,5% worden afgetrokken. Jaarlijks gaat er 0.5 procent vanaf, dit loopt tot 2041.

Huizenkopers kunnen in 2018 bij aankoop van een eigen woning maar 100% lenen, in 2017 is dat nog 101% van de aankoopprijs van de eigen woning.

Wijzigingen zorgverzekering

De belangrijkste wijzigingen van Prinsjesdag voor de zorgverzekering in 2018 op een rij.

De zorgpremie stijgt met 6 euro per maand en het eigen risico gaat omhoog van 385 euro naar 400 euro per verzekerde. Ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor zowel werknemers, als zelfstandigen en gepensioneerden gaat omhoog. Daar tegenover staat dat de zorgtoeslag stijgt voor de laagste inkomens.

 

Handhaving verhoogde giftenaftrek culturele instelling

In 2012 is een verhoogde giftenaftrek aan een culturele instelling geïntroduceerd. Hiermee kan de schenker meer dan alleen het geschonken bedrag voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting aftrekken. Dus een extra belastingvoordeel bij schenken. Bij de introductie is bepaald dat deze verhoging zou vervallen per 1 januari 2018. Omdat dit onderwerp door een volgend kabinet moet worden behandeld, heeft het demissionaire kabinet besloten de verhoogde giftenaftrek voor 2018 te handhaven.

Video ThumbnailZZP-boekhouder heeft de belangrijkste wijzigingen van Prinsjesdag voor de zzp' er op een rij gezet. In 2018 Minder belasting in box 3 betalen Box 3 is al jaren voor vele Nederlanders een doorn in het oog. U moet belasting betalen over spaargeld en vaak is de heffing over uw vermogen hoger dan het be

Pin It on Pinterest