Bent u een vrouwelijke zzp’ er en was u dat ook tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 en bent u in die periode bevallen, dan kunt u vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 september 2018. Zo’n 20.000 vrouwen komen voor de compensatie van € 5.600 bruto in aanmerking.

 

ZZP' er en bevallen tussen mei 2005- juni 2008, vraag geld aan bij UWV

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Met ingang van juni 2008 kregen zij via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) opnieuw recht op een uitkering gedurende tenminste 16 weken. Enkele vrouwen die in de tussenliggende jaren bevielen van een kind, vonden het onterecht dat zij geen beroep konden doen op een publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering en stapten naar de rechter. Na verschillende gerechtelijke uitspraken besloot de toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorig jaar tot het treffen van een compensatieregeling.

U heeft voor het doen van de aanvraag zijn het burgerservicenummer (BSN) van moeder en kind(eren) nodig. Vrouwen die meewerkend echtgenoot of partner waren dienen daarnaast het BSN van de (toenmalige) partner te verschaffen. En aan te geven welke werkzaamheden ze verrichtten als zelfstandige tijdens het kalenderjaar dat het kind/de kinderen geboren is/zijn: zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenote/partner.

UWV betaalt de compensatie uit tussen 1 januari en 1 april 2019. De betaling vindt begin volgend jaar plaats omdat rechthebbenden dan op tijd hun extra inkomsten kunnen doorgeven aan de Belastingdienst. Het bedrag van de compensatie telt namelijk mee voor de (gezins-)inkomsten, bijvoorbeeld voor de huur- en zorgtoeslag.

Meer info bij uw zzp-boekhouder, 06-13936399.

Pin It on Pinterest